Leergang Verdieping Contractenrecht

Docent over de leergang

De leergang staat onder leiding van prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU.

Lodewijk Smeehuizen “Contracten vormen de basis van iedere goede samenwerking. Contractrechtelijke kwesties komt men daarom overal en altijd tegen. Waar u ook werkt, en of u nu advocaat of bedrijfsjurist bent. Om uw cliënten in iedere situatie van het beste advies en de meest passende ondersteuning te voorzien is diepgaande kennis van contractenrecht onontbeerlijk. In deze verdiepende leergang komen alle grote, klassieke contractenrechtelijke leerstukken aan de orde. De docenten behandelen (wetenschappelijke) discussiepunten, laten zien hoe deze doorwerken in de praktijk en bieden u inzicht en overzicht op het hoogste niveau.”