Leergang Verdieping Contractenrecht

Didactiek: hoe gaat u aan de slag?

De leergang vindt plaats op zeven dagdelen van elk drie uur en is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers.
De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur. Tussendoor wordt gepauzeerd met een kleine maaltijd. De colleges hebben de vorm van hoorcolleges met nadrukkelijk elementen van werkcolleges. Tijdens de colleges gaat u aan de slag met meerdere casussen en contractclausules die gezamenlijk worden behandeld. Houd per college rekening met een voorbereidingstijd van 3 á 4 uur.

Alle grote, klassieke contractenrechtelijke leerstukken komen aan de orde. Deze worden op twee niveaus behandeld:

  • Dogmatiek. Kennis van de dogmatiek stelt u in staat om een probleem direct thuis te brengen. De kern te zien. Uw betoog een dwingende structuur te geven. 
  • Concretisering. Onder andere door bespreking van feitenrechtspraak wordt geïllustreerd hoe rechtbanken en hoven met de besproken problematiek omgaan. Zo leert u wat de argumenten in de praktijk waard zijn, waar de kansen liggen in uw zaak en welke stellingen u moet betrekken.