Leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Oud-cursist over de leergang


Dr. A. van der Krans is advocaat en volgde in 2016 de leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Hij is zeer positief over de docent en de VU:

Anatoli van der Krans“De leergang biedt zowel een overzicht van de basis als ook de nodige verdieping. Het is een ideale set van colleges om weer helemaal up-to-date te zijn. Jan-Bernd Huizink, cursusleider van deze leergang, verzorgde uitstekende lessen. Omdat ik hem kende wist ik al dat het met de kwaliteit goed zou zitten. Ook de organisatie was goed: van informatiestroming tot het delen van stukken, van hand-outs tot tussentijdse updates. Zo stuurde Jan Bernd bijvoorbeeld YouTube filmpjes om bepaalde aandachtspunten extra aan te stippen. De leergang heeft dan ook zeker voldaan aan mijn verwachtingen, ik heb weer overzicht over de gehele basis om vol vertrouwen ondernemingsrechtelijke vragen op te pakken.”
Opmerkingen van de oud-curisten van de leergang Grondslagen Vennootschaps- en ondernemingsrecht voorjaar 2017:

"De leergang is erg praktijkgericht en dat is zeer prettig".

"Bevat alle aspecten van een goede opfriscursus. Koppeling met praktijk is goed te maken".

"Degelijke cursus met voldoende inhoudelijke diepgang. Het boek is een goede basis, de casus dwingen tot goed lezen en toepassen van de leerstof".

"Docenten met kennis".