Leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (Online)

Banner grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht

Deze leergang wordt online aangeboden.

Met de Leergang Grondslagen Vennootschaps- en ondernemingsrecht brengt u uw kennis op een scherp en actueel niveau

2019_80De meeste advocaten en juristen weten het van zichzelf: “Ik heb veel praktijkervaring opgebouwd, ik heb kennis ontwikkeld van een aantal specialismen, maar ik ben het zicht op de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht kwijtgeraakt”. Dat is problematisch, omdat ons recht een getrapte structuur heeft en dat dus de gedachtevorming over zelfs de meest gespecialiseerde vragen bij de basis moet beginnen. Heeft men een gedegen kennis van die basis, dan is men veel beter en sneller in staat de grote lijnen van de oplossing te doorgronden. Bovendien zijn er de laatste jaren enkele belangrijke wijzigingen geweest in het vennootschapsrecht, onder meer door de invoering van nieuwe rechtsvormen.

Met deze leergang kunt u uw kennis van de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht van zorgpunt ombuigen tot een belangrijk wapen van deskundigheid. De belangrijkste basisleerstukken van vennootschaps- en ondernemingsrecht worden ten behoeve van juristen in de praktijk behandeld. Dat gebeurt door elk leerstuk gedegen en helder te behandelen, door dat toe te spitsen op veel voorkomende problemen in de praktijk, door de laatste stand van de rechtspraak te bespreken en door tips & tricks voor de praktijk te geven. We gaan vanuit de grondslagen en basisleerstukken naar de actualiteit en van daar naar de praktijk. Aan het eind heeft de cursist toepasbare ‘state of the art-kennis’ van de grondslagen en de grote thema’s van het huidige vennootschaps- en ondernemingsrecht en kan hij die deskundigheid ook toepassen binnen de meer specialistische rechtsgebieden.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''Bevat veel actueel leesmateriaal en jurisprudentie.''  
''Helder en praktisch.''  
''Goede leergang om kennis op te frissen!''


Leerdoelen & Doelgroep

Leerdoelen
Deze leergang helpt zowel generalisten als specialisten te bepalen waar de vennootschapsrechtelijke of ondernemingsrechtelijke crux van het probleem zit, welke instrumenten er zijn om cliënten of collega’s verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vorm gegeven moet worden. Of het nu gaat om toepassing van de toetsing van besluiten, om vertegenwoordiging, om kapitaal- en vermogensbescherming, om ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting, de  leerstukken en het overzicht zijn voor elk type praktijk relevant. Na het volgen van de leergang bent u op de hoogte van:

 • de centrale leerstukken van het vennootschaps- en ondernemingsrecht;
 • de laatste rechtspraak en literatuur van dat rechtsgebied;
 • de belangrijkste problemen in de praktijk en hun oplossing.
Na het volgen van de leergang bent u in staat tot:
 • het praktisch toepassen van de basisleerstukken in onderhandelingen en procedures, met aandacht voor bewijsrechtelijke aspecten;
 • het sneller en beter analyseren van juridische vragen en risico’s in een casus;
 • het oplossing van specialistische juridische problemen door te redeneren en argumenteren vanuit de basis van het vennootschaps- en ondernemingsrecht;
 • het herkennen van de algemene beginselen en het praktisch toepassen daarvan binnen specialistische kaders.
Doelgroep &toelatingseisen
De leergang is bedoeld voor:
 • advocaten met een algemene praktijk die met het ondernemingsrecht te maken krijgen en die daarom de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht willen beheersen en een compleet overzicht willen hebben van het vakgebied zodat ze met vertrouwen kunnen adviseren en procederen;
 • advocaten met een gespecialiseerde praktijk die hun specialistische kennis willen aanvullen met de algemene kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht zodat zij die binnen hun specifieke praktijk optimaal kunnen gebruiken; te denken valt aan advocaten die actief zijn met het algemene civiele recht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, intellectueel eigendomsrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht;  
 • bedrijfsjuristen die met vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vragen te maken hebben en daarover ook vaak in algemene zin moeten adviseren 
 • juristen bij werkgevers- en werknemersorganisaties en koepels die vanwege hun onderhandelingsactiviteiten en door hun contacten met andere belangenbehartigers in grote lijnen op de hoogte moeten zijn van de actuele stand van het vennootschaps- en ondernemingsrecht: 
 • (kandidaat) notarissen; 
 • Aan de leergang kunnen ook andere academici (bijvoorbeeld accountants) deelnemen op voorwaarde dat zij door opleiding of werkervaring de leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het cv en eventueel een intakegesprek. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl. Wij streven ernaar u binnen twee weken te informeren. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 020 598 6255. Het is ook mogelijk uw vraag per mail te stellen: vulaw@vu.nl
Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang 
Ga voor een uitgebreid overzicht met alle thema's en onderwerpen die behandeld worden naar de programma-pagina.
Bekijk de planning 2021 met alle onderwerpen.

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
De leergang Grondslagen vennootschaps- en Ondernemingsrecht bestaat uit 6 colleges van 3 uur. Verspreid over twee maanden volgt u zes colleges gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. mr. Jan Bernd Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht aan de VU en zelfstandig juridisch adviseur. Hier vindt u een overzicht met de cursusleider en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Onderwijsvorm
Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk. Door het voorbereiden en behandelen van een casus tijdens de colleges worden de deelnemers actief bij de leergang betrokken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een hoorcollege met werkgroep-elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten gestimuleerd en verwacht wordt. De colleges duren, inclusief een kleine pauze, 3 uur. Per college moet rekening gehouden worden met een voorbereidingstijd van 3 a 4 uur. Aan deze leergang is geen examen verbonden.

Didactiek
De docenten hebben een gedegen kennis van de wetenschap en de praktijk ze brengen die in bij de colleges. Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk aan de hand van voorbeelden en concrete kwesties. Door het voorbereiden vooraf en het behandelen van een casus tijdens de colleges worden de deelnemers actief bij de leergang betrokken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een hoorcollege met werkgroep elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten wordt gestimuleerd en verwacht. De colleges duren, exclusief een pauze, 3 uur.

Het onderwijs wordt tijdens de leergang ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken en krijgt u praktische informatie. Indien relevant worden tijdens de leergang actuele ontwikkelingen gemeld. Via Canvas kan ook contact worden onderhouden met medecursisten en de cursusleiding.

Ervaringen

Dr. A. van der Krans is advocaat en volgde de leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Hij is zeer positief over de docent en de VU:

Anatoli van der Krans“De leergang biedt zowel een overzicht van de basis als ook de nodige verdieping. Het is een ideale set van colleges om weer helemaal up-to-date te zijn. Jan-Bernd Huizink, cursusleider van deze leergang, verzorgde uitstekende lessen. Omdat ik hem kende wist ik al dat het met de kwaliteit goed zou zitten. Ook de organisatie was goed: van informatiestroming tot het delen van stukken, van hand-outs tot tussentijdse updates. Zo stuurde Jan Bernd bijvoorbeeld YouTube filmpjes om bepaalde aandachtspunten extra aan te stippen. De leergang heeft dan ook zeker voldaan aan mijn verwachtingen, ik heb weer overzicht over de gehele basis om vol vertrouwen ondernemingsrechtelijke vragen op te pakken.”

Opmerkingen van de oud-curisten van de leergang Grondslagen Vennootschaps- en ondernemingsrecht:
"De leergang is erg praktijkgericht en dat is zeer prettig".
"Bevat alle aspecten van een goede opfriscursus. Koppeling met praktijk is goed te maken".
"Degelijke cursus met voldoende inhoudelijke diepgang. Het boek is een goede basis, de casus dwingen tot goed lezen en toepassen van de leerstof".
"Docenten met kennis".


Praktisch & contact

StartDinsdag 23 maart 2021
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
LocatieDeze leergang wordt online via Meet Google aangeboden.
Programma13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie, thee
14.00 – 15.30 uur: Aanvang programma
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 17.15 uur: Vervolg programma
PlanningBekijk de planning 2021 met alle onderwerpen.
Docenten en cursusleiderHier vindt u een overzicht met de cursusleider en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
Prijs€ 2.175,- (prijs 2021) dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties. Voor deelnemers afkomstig van de partners binnen ZIFO geldt een gereduceerde prijs van €1.975,- (prijs 2021). Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen. Bekijk hier onze actuele kortingen.
Alumnikorting leergangen
LiteratuurU ontvangt van de VU Law Academy vooraf het onderwijsmateriaal (artikelen, jurisprudentie). Het onderwijsmateriaal kan ook als naslagwerk gebruikt worden. Elk college ontvangt u een hand out met de power point presentatie van dat college.
PuntenNoVa 18 PO18 PO opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
Brochure
Bekijk de brochure van deze leergang.
Certificaat
Aan deze leergang is geen examen verbonden. Cursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname indien zij tenminste vier van de zes bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.
Gerelateerd aanbod
Cursus Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging: contractuele en vennootschapsrechtelijke aspecten
Cursus Actualiteiten contractenrecht
Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
Juridisch schrijven en argumenteren
Cursus Conflicthantering voor juristen

Leergang Verdieping contractenrecht
Leergang Verbintenissenrecht
Leergang Financieel toezichtrecht
Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills
Leergang Effectieve conflicthantering voor juristen
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.

ZIFO

De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van haar partners. 

ZIFO logo