Leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Met de Leergang Grondslagen Vennootschaps- en ondernemingsrecht brengt u uw kennis op een scherp en actueel niveau.


De meeste advocaten en juristen weten het van zichzelf: “Ik heb veel praktijkervaring opgebouwd, ik heb kennis ontwikkeld van een aantal specialismen, maar ik ben het zicht op de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht kwijtgeraakt”. Dat is problematisch, omdat ons recht een getrapte structuur heeft en dat dus de gedachtevorming over zelfs de meest gespecialiseerde vragen bij de basis moet beginnen. Heeft men een gedegen kennis van die basis, dan is men veel beter en sneller in staat de grote lijnen van de oplossing te doorgronden. Bovendien zijn er de laatste jaren enkele belangrijke wijzigingen geweest in het vennootschapsrecht, onder meer door de invoering van nieuwe rechtsvormen.

Met deze leergang kunt u uw kennis van de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht van zorgpunt ombuigen tot een belangrijk wapen van deskundigheid. De belangrijkste basisleerstukken van vennootschaps- en ondernemingsrecht worden ten behoeve van juristen in de praktijk behandeld. Dat gebeurt door elk leerstuk gedegen en helder te behandelen, door dat toe te spitsen op veel voorkomende problemen in de praktijk, door de laatste stand van de rechtspraak te bespreken en door tips&trics voor de praktijk te geven. We gaan vanuit de grondslagen en basisleerstukken naar de actualiteit en van daar naar de praktijk. Aan het eind heeft de cursist toepasbare ‘state of the art-kennis’ van de grondslagen en de grote thema’s van het huidige vennootschaps- en ondernemingsrecht en kan hij die deskundigheid ook toepassen binnen de meer specialistische rechtsgebieden.

Leerdoelen

Deze leergang helpt zowel generalisten als specialisten te bepalen waar de vennootschapsrechtelijke of ondernemingsrechtelijke crux van het probleem zit, welke instrumenten er zijn om cliënten of collega’s verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vorm gegeven moet worden. Of het nu gaat om toepassing van de toetsing van besluiten, om vertegenwoordiging, om kapitaal- en vermogensbescherming, om ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting, de  leerstukken en het overzicht zijn voor elk type praktijk relevant. Na het volgen van de leergang bent u op de hoogte van:
  • de centrale leerstukken van het vennootschaps- en ondernemingsrecht;
  • de laatste rechtspraak en literatuur van dat rechtsgebied;
  • de belangrijkste problemen in de praktijk en hun oplossing.

Na het volgen van de leergang bent u in staat tot:
  • het praktisch toepassen van de basisleerstukken in onderhandelingen en procedures, met aandacht voor bewijsrechtelijke aspecten;
  • het sneller en beter analyseren van juridische vragen en risico’s in een casus;
  • het oplossing van specialistische juridische problemen door te redeneren en argumenteren vanuit de basis van het vennootschaps- en ondernemingsrecht;
  • het herkennen van de algemene beginselen en het praktisch toepassen daarvan binnen specialistische kaders.
 
ZIFO

De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van haar partners.
ZIFO logo
Taal
Nederlands
Vorm
Deeltijd
Interessegebied
Economie, Recht en Bestuur