Leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Didactiek: hoe gaat u aan de slag?


De docenten hebben een gedegen kennis van de wetenschap en de praktijk ze brengen die in bij de colleges. Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk aan de hand van voorbeelden en concrete kwesties. Door het voorbereiden vooraf en het behandelen van een casus tijdens de colleges worden de deelnemers actief bij de leergang betrokken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een hoorcollege met werkgroep elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten wordt gestimuleerd en verwacht. De colleges duren, exclusief een pauze, 3 uur.

Het onderwijs wordt tijdens de leergang ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken en krijgt u praktische informatie. Indien relevant worden tijdens de leergang actuele ontwikkelingen gemeld. Via Canvas kan ook contact worden onderhouden met medecursisten en de cursusleiding.