Leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Voor wie is de leergang?


De leergang is bedoeld voor:

  • advocaten met een algemene praktijk die met het ondernemingsrecht te maken krijgen en die daarom de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht willen beheersen en een compleet overzicht willen hebben van het vakgebied zodat ze met vertrouwen kunnen adviseren en procederen. 
  • advocaten met een gespecialiseerde praktijk die hun specialistische kennis willen aanvullen met de algemene kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht zodat zij die binnen hun specifieke praktijk optimaal kunnen gebruiken; te denken valt aan advocaten die actief zijn met het algemene civiele recht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, intellectueel eigendomsrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht;  
  • bedrijfsjuristen die met vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vragen te maken hebben en daarover ook vaak in algemene zin moeten adviseren 
  • juristen bij werkgevers- en werknemersorganisaties en koepels die vanwege hun onderhandelingsactiviteiten en door hun contacten met andere belangenbehartigers in grote lijnen op de hoogte moeten zijn van de actuele stand van het vennootschaps- en ondernemingsrecht: 
  • (kandidaat) notarissen; 
  • Aan de leergang kunnen ook andere academici (bijvoorbeeld accountants) deelnemen op voorwaarde dat zij door opleiding of werkervaring de leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het cv en eventueel een intakegesprek. U kunt uw cv sturen naar: vula.rechten@vu.nl. Wij streven ernaar u binnen twee weken te informeren. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 020 598 6255. Het is ook mogelijk uw vraag per mail te stellen: vula.rechten@vu.nl
Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.