Leergang Arbeidsrecht

Didactiek: hoe gaat u aan de slag?


In een halfjaar, veertien colleges, behandelt en bespreekt u de theorie van het moderne arbeidsrecht. Docenten informeren u natuurlijk over recente rechtspraak. Daarnaast analyseert u de achtergrond en samenhang in arbeidsrechtelijke vraagstukken én u leert deze toepassen in de praktijk. Ook bespreken docenten én deelnemers casussen tijdens een college. Hierbij krijgt u ruim baan om oplossingen te bedenken en deze met medecursisten te bediscussiëren. Vanwege deze arbeidsintensieve werkwijze kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen.

Voor niet-juristen organiseren wij het verplichte college Systematiek van het recht.
Arbeidsrecht twee praktische werkgroepen
Nu met twee praktische werkgroepen om juridische casussen te oefenen
In twee van de bijeenkomsten gaat u samen met uw medecursisten en de docent aan de slag met casussen en oefenvragen. Hierdoor maakt u direct de vertaalslag van theorie naar praktijk en verscherpt u uw juridische vaardigheden. In de werkgroepen worden de proefexamens besproken en vindt de voor- en nabespreking van de examens plaats.