Leergang Intellectueel eigendomsrecht

Voor wie is de leergang?


De leergang Intellectueel eigendomsrecht is ontwikkeld voor:

  • advocaten die te maken hebben met vragen omtrent de verkrijging, handhaving en het beheer van intellectuele eigendomsrechten, of de uitsluiting van inbreukrisico’s.
  • bedrijfsjuristen en juristen bij (semi-)overheden, maatschappelijke organisaties en adviesbureaus, die een systematisch overzicht willen verkrijgen van de basisleerstukken van het intellectueel eigendomsrecht.
U verbreedt uw kennis op basis van actuele ontwikkelingen en strategische overwegingen en ontwikkelt u (verder) op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.

De leergang biedt zowel kennis van de basis als ook verdieping. Dit betekent dat u om deel te nemen niet over ruime voorkennis van het intellectueel eigendomsrecht hoeft te beschikken. Eerdere ervaringen met juridische vraagstukken op het terrein van intellectueel eigendom zijn echter van voordeel. Voor deelnemers met voorkennis zorgt de leergang voor verdieping en verbreding door verschillende intellectuele eigendomsrechten systematisch in kaart te brengen, de onderlinge samenhang tussen deze rechten en de strategische combinatie van beschermingsmogelijkheden te bespreken, en actuele ontwikkelingen aan de orde te stellen.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.