Leergang Intellectueel eigendomsrecht

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?


Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. Of u op dit gebied nu reeds specialistische kennis heeft of niet: deze leergang helpt u te bepalen welke intellectuele eigendomsrechten het meest geschikt zijn om investeringen in informatieproducten, nieuwe technologieën en aantrekkelijke marketinginstrumenten terug te verdienen, en met welke intellectuele eigendomsrechten u rekening moet houden in verband met het gebruik en de verdere verspreiding van kennis en informatie. Kortom: u leert welke instrumenten u kunt inzetten om uw cliënt verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vormgegeven kan worden. Of het nu gaat om de meest efficiënte en winstgevende exploitatie van nieuw ontwikkeld intellectueel eigendom, of de meest efficiënte en kostenbesparende strategie om beschermde informatie zonder rechts-schending in eigen producten en diensten te integreren.

Inhoud en planning van de leergang
Tijdens de verschillende colleges wordt systematisch het juridisch kader voor individuele vormen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten besproken:

  • de basiseisen voor rechtsverkrijging;
  • de ter beschikking staande exclusieve rechten;
  • ruimte voor vrij gebruik op basis van beperkingen van de rechten;
  • exploitatie op basis van overdracht en licenties;
  • handhavingsmogelijkheden.
Klik hier voor de planning met alle onderwerpen, docenten, data en tijden.

prof. dr. Martin SenftlebenCursusleidi
ng  en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Martin Senftleben, hoogleraar Intellectuele eigendom aan de VU en Of Counsel bij Bird & Bird te Den Haag.
Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleider en alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang.