Leergang Intellectueel eigendomsrecht

Het recht van intellectueel eigendom bij VU Law Academy: van bredere kennis tot strategisch toepassing in de praktijk


VaVERNIEUWD_Intellectueel-eigendomsrechtn ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt. Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe ver strekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?

De leergang behandelt deze vragen door in te gaan op het auteurs-, databanken- en portretrecht, het merken-, modellen- en handelsnaamrecht, het octrooirecht, de bescherming van de bedrijfsgeheimen en de voor deze rechten ter beschikking staande handhavingsinstrumenten. Actuele beschermingsstrategieën in verschillende branches en vragen omtrent marketing en portfolio management komen hierbij aan de orde. De verschillende vraagstukken worden tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen besproken. VU Law Academy biedt u met de leergang Intellectueel eigendomsrecht niet alleen de mogelijkheid om overzicht te krijgen over de verschillende intellectuele eigendomsrechten, maar ook inzicht in het strategische gebruik en het efficiënte beheer van deze rechten.

Leerdoelen

U beschikt na afloop van de cursus over actuele kennis van de rechtsobjecten, de manier waarop het recht wordt verkregen en tenietgaat, alsmede de inhoud en omvang van een breed palet van intellectuele eigendomsrechten. U verkrijgt inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de afzonderlijke rechten, en u kunt deskundig adviseren over het efficiënte en strategische gebruik van intellectuele eigendomsrechten, de kansen van een beroep op intellectuele eigendomsrechten in te schatten, en de risico’s van het gebruik op basis van beperkingen van de rechten te bepalen.