Leergang Intellectueel eigendomsrecht

Didactische werkvorm


De leergang Intellectueel eigendomsrecht vindt plaats op zeven dagdelen van elk drie uur en is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers.
De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur. Tussendoor wordt gepauzeerd met een kleine maaltijd. De colleges hebben de vorm van hoorcolleges met nadrukkelijk elementen van werkcolleges. Tijdens de colleges gaat u aan de slag met meerdere casussen en probleemstellingen die gezamenlijk worden behandeld. Houd per college rekening met een voorbereidingstijd van 2 á 3 uur.

De standaardleerstukken op het terrein van intellectueel eigendomsrecht worden tijdens de leergang systematisch aan de orde gesteld en door actualiteiten verrijkt. De bespreking vindt plaats op twee niveaus:

  • Theorie en dogmatiek. Kennis van de dogmatiek stelt u in staat om de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende vormen van intellectueel eigendom te zien en strategisch te gebruiken; 
  • Concretisering en praktische toepassing. Onder andere door bespreking van actuele rechtspraak wordt geïllustreerd hoe rechtbanken en hoven met de besproken probleemstellingen omgaan. Zo leert u wat de argumenten in de praktijk waard zijn, waar kansen en risico’s liggen en welke stellingen u moet betrekken om het gewenste resultaat te bereiken.