Juridische PAO opleidingen en cursussen

Bannerbeeld leergangen

Bij de VU Law Academy juridische Post Academisch Onderwijs (PAO) praktijkgerichte cursussen en leergangen volgen voor advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ieder voorjaar en najaar treft u een nieuwe reeks juridische PAO cursussen aan in onderstaand overzicht. Klik op een + om te zien aan welke cursussen en opleidingen u per rechtsgebied kunt deelnemen.

De cursussen zijn bijeenkomsten van over het algemeen een dag(deel).
De leergangen zijn opleidingen die bestaan die uit meerdere bijeenkomsten en bieden juristen een grondige verdieping op of specialisatie binnen specifieke vakterreinen.

Cursus
Cursus Actualiteiten aanbestedingsrecht
woensdag 26 juni 2019 - gaat zeker door!

Masterclasses
Masterclass aanbestedingsrecht III - Aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten
dinsdag 10 september 2019

Masterclass aanbestedingsrecht IV - Staatssteun en aanbesteding
donderdag 28 november 2019

Leergangen 
Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start maandag 2 september 2019) 

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start maandag 11 september 2019) - VOL - gaat zeker door!

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start donderdag 26 september 2019) gaat zeker door!
 
Cursussen
Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
najaar 2019 - datum wordt nog vastgesteld empty

Leergang
Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55 Leergang Arbeidsrecht
(start voorjaar 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Leergangen
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start maandag 28 oktober 2019)

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start voorjaar 2020)

LMini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55eergang Sport & Recht
(start dinsdag 12 november 2019) 

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Cursus
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten

Leergangen
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start maandag 28 oktober 2019)

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start voorjaar 2020)
 
Leergang
Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Intellectueel-eigendomsrecht 
(start voorjaar 2020)
  
Leergangen
Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start voorjaar 2020)

Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start voorjaar 2020) 

Cursus
Masterclass Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs
dinsdag 1 oktober 2019

Leergang 
Leergang Onderwijsrecht Leergang Onderwijsrecht
(start woensdag 25 september 2019)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)
Actualiteitenlezingen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II - Verplichte bpf'en en vrijstellingen
woensdag 26 juni 2019 - gaat zeker door!

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III - Scheiding, pensioendeling en partnerpensioen
woensdag 18 september 2019

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV - Pensioenrechtspraak
woensdag 11 december 2019
 
Leergang

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der PoelLeergang Pensioenrecht
(start dinsdag 17 september 2019)
 

Congres
Congres Handhaving en controle op kansspelen
donderdag 27 juni 2019

Leergang
Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55Leergang Sport & Recht
(start dinsdag 12 november 2019)
 
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)
Webcollege
Webcollege Handel met voorwetenschap

Leergangen
Mini_opleiding_financieel-economisch_strafrecht_55x55Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
(start dinsdag 29 oktober 2019)
VERNIEUWD

Leergang strafrechtelijk bewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start voorjaar 2020)
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55Leergang Specialisatie Strafrecht
(start maandag 16 september 2019) gaat zeker door!
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)