Juridisch PAO - opleidingen en cursussen

Let op! Volgt u op dit moment een cursus of leergang bij de VU Law Academy? Lees dan dit nieuwsbericht over het coronavirus en de nieuwe maatregelen.

Bannerbeeld leergangen

Bij de VU Law Academy kunt u terecht voor juridisch PAO (Post Academisch Onderwijs). Onze praktijkgerichte cursussen, opleidingen en leergangen zijn gericht op advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ieder voorjaar en najaar treft u een nieuwe reeks juridische PAO cursussen aan in onderstaand overzicht. Klik op een + om te zien aan welke cursussen en opleidingen u per rechtsgebied kunt deelnemen.

Cursussen zijn bijeenkomsten van over het algemeen een dag(deel).
Leergangen zijn opleidingen die bestaan die uit meerdere bijeenkomsten en bieden juristen een grondige verdieping op of specialisatie binnen specifieke vakterreinen.

Masterclasses
Masterclass Aanbestedingsrecht I
(dinsdag 17 maart 2020) AFGELAST

Masterclass Aanbestedingsrecht II
(donderdag 11 juni 2020)

Masterclass Aanbestedingsrecht III
(donderdag 17 september 2020)

Masterclass Aanbestedingsrecht IV
(donderdag 26 november 2020)

Cursus
 
Cursus actualiteiten aanbestedingsrecht
(dinsdag 23 juni 2020) ONLINE

Cursus actualiteiten aanbestedingsrecht
(woensdag 9 december 2020)

Leergangen

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start 9 september 2020, datum onder voorbehoud).

Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start 7 september 2020, datum onder voorbehoud)

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start 24 september 2020 datum onder voorbehoud) 

 

Cursus
Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs
(donderdag 19 november 2020)

Masterclasses

Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel
(donderdag 28 mei 2020)

Leergangen
Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55Leergang Arbeidsrecht
(start 16 april 2020) ONLINE 

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start 10 november 2020 datum onder voorbehoud)


Mini sociaal zekerheidsrechtLeergang Sociaal Zekerheidsrecht
(start 12 november 2020 - let op: leergang nog in ontwikkeling)

Cursus
Cursus Actualiteiten omgevingsrecht
(donderdag 26 november 2020)

Leergangen voorjaar 2020
Mini_leergang_ondermijningSOGBannerminiOpleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
(start 2021) NIEUW

Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs 
(start 21 september 2020)  Mini_opleiding_samenwerkingsverbanden_decentraleoverheden_55x55


Mini_wetgevingstechniekLeergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen 
(start najaar 2020, datum volgt z.s.m.) 
 

Leergangen najaar 2020
Mini_leergang_VeiligeWijken  SOGBannerminiOpleiding Bouwen van veilige wijken
  (start 7 oktober 2020) NIEUW

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen 
(start 10 november 2020 datum onder voorbehoud)

Mini_Leergang_gemeentejurist_vd_toekomstSOGBannerminiLeergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers 
(start 30 oktober 2020)  

Mini_Sport&RechtLeergang Sport & Recht
(start 17 november 2020)

Masterclass
Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs
(Tot nader order uitgesteld i.v.m. Coronavirus) NIEUW

Cursus
Cursus opstellen en beoordelen van contracten
(donderdag 4 juni 2020)

Leergangen

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start najaar 2020. Datum volgt z.s.m.) 

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start 10 november 2020 datum onder voorbehoud)

LMini_Sport&Rechteergang Sport & Recht
(start 17 november 2020)

Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start 26 oktober 2020 datum onder voorbehoud)
Cursus
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten

Cursus opstellen en beoordelen van contracten
(donderdag 4 juni 2020)

Leergangen
Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start najaar 2020. Datum volgt z.s.m.) - Voltekend, u kunt zich nog inschrijven voor de wachtlijst. 
 
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start 26 oktober 2020 datum onder voorbehoud)


Leergangen
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55  Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen   
 (start 10 november 2020 datum onder voorbehoud)
   
Opleiding_Parenting_Coordination_mini  Leergang Parenting Coordination voor gespecialiseerde mediators
  (start najaar 2020)

Masterclass
Masterclass Banking union jurisprudence
(donderdag 4 juni 2020) NIEUW

 Leergang
Mini_Fin_toezichtrecht
 Leergang Financieel toezichtrecht
 Deze leergang is helaas geannuleerd. Wordt in 2021 weer aangeboden.

Cursussen
Cursus AVG twee jaar later
(dinsdag 26 mei 2020) ONLINE

Cursus Data en AI Law
(dinsdag 3 november 2020)

Leergang
Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Intellectueel-eigendomsrecht
(LET OP: GEANNULEERD!)

  

Cursus
Cursus Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging
(donderdag 10 en 17 december 2020)

Leergangen

Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start 1 oktober 2020) LET OP: VOL, u kunt zich alleen nog inschrijven voor de wachtlijst

Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start najaar 2020. Datum volgt z.s.m.) 

Cursus
Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs
(donderdag 19 november 2020)

Masterclasses

Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs
(Tot nader order uitgesteld i.v.m. Coronavirus) NIEUW

Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel
(donderdag 28 mei 2020)

Cursus
Cursus Actualiteiten Onderwijsrecht
(donderdag 25 juni 2020)

 LeergangenSOGBannermini
  Mini_leergang_MBOLeergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid NIEUW
  (Tot nader order uitgesteld i.v.m. Coronavirus) 


Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start 10 november 2020 datum onder voorbehoud)

  
Leergang Onderwijsrecht Leergang Onderwijsrecht
(start 23 september 2020)
Actualiteitenlezingen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I
Pensioen en scheiding
woensdag 18 maart 2020 AFGELAST

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II
Toekomst pensioenstelsel
woensdag 24 juni 2020

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III
Zorgplicht
woensdag 30 september 2020

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV
PEPP
woensdag 2 december 2020 
 
Leergang

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der PoelLeergang Pensioenrecht
(start 15 september 2020 datum onder voorbehoud)
 
Cursussen
Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
(donderdag 19 november 2020)

Cursus Juridisch schrijven en argumenteren
(donderdag 3 en 10 december 2020)
 
Leergang
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen   
(start 10 november 2020 datum onder voorbehoud)


Leergangen
Mini sociaal zekerheidsrechtLeergang Sociaal Zekerheidsrecht
(start 12 november 2020 - let op: leergang nog in ontwikkeling)
Leergangen
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start 10 november 2020 datum onder voorbehoud)

Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55Leergang Sport & Recht
(start 17 november 2020)
Cursussen
Cursus Penitentiair recht
(dinsdag 16 juni 2020) ONLINE

Webcollege

Webcollege Handel met voorwetenschap

Leergangen

Mini_strafrechtelijk_BewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start 14 april 2020) ONLINE
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.

Mini_opleiding_financieel-economisch_strafrecht_55x55Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
(start 27 oktober 2020 datum onder voorbehoud)
VERNIEUWD

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55Leergang Specialisatie Strafrecht
(start 14 september 2020 datum onder voorbehoud)
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.