Leergangen

Naast PO-cursussen bieden wij een aantal specialisatie leergangen aan. Deze leergangen bestaan uit meerdere cursusbijeenkomsten en bieden juristen die in de praktijk werken, een echte verdieping op specifieke vakterreinen. De leergangen zijn praktijkgericht en worden gegeven door een selecte groep van interne en externe docenten. Ons doel is om het aantal leergangen elk jaar uit te breiden en aan te sluiten bij de verzoeken uit de praktijk.

Aanbod 2017/2018  

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopersLeergang Aanbestedingsrecht voor inkopers 
(start 27 september 2017)
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristenLeergang Aanbestedingsrecht voor juristen 
(start 7 september 2017)
Leergang ArbeidsrechtLeergang Arbeidsrechtvernieuwde cursus/opleiding 
(start januari 2018)
Leergang Decentrale VerordeningenLeergang Decentrale verordeningen        
(start 9 november 2017)
LG financieel economisch strafrechtLeergang Financieel-economisch strafrecht  
(start 26 september 2017)
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrechtLeergang Fiscaal Pensioenrechtvernieuwde cursus/opleiding 
(start 28 september 2017)
Banner leergang grondslagen venootschaps ondernemingsrechtLeergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start mei 2018)
Opleiding Intellectueel eigendom
Leergang Intellectueel Eigendomsrechtnieuwe opleiding 
(start maart 2018)
Leergang Mergers & AcquisitionsLeergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start april 2018)
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Onderwijsrecht 
(start 27 september 2017)
Leergang PensioenrechtLeergang Pensioenrechtvernieuwde cursus/opleiding
(start 19 september 2017)
Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overhedenLeergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden
(start 30 oktober 2017) 
Leergang strafrechtelijk bewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start maart 2018)  Gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk.
(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)
Leergang strategische juristen
Leergang Strategische juristen voor gemeentejuristen
(start 21 september 2017)
Leergang VerbintenissenrechtLeergang Verbintenissenrecht
(start mei 2018)
Leergang verdieping contractenrechtLeergang Verdieping contractenrecht
(start 30 oktober 2017) empty