Juridisch PAO - opleidingen en cursussen

Vanwege de coronamaatregelen getroffen door RIVM en de VU zal begin 2021 het juridische postacademisch onderwijs online worden gegeven. Indien klassikaal onderwijs mogelijk is zal dit op desbetreffende leergang of cursuspagina gecommuniceerd worden. 

Bannerbeeld leergangen

Bij de VU Law Academy kunt u terecht voor juridisch PAO (Post Academisch Onderwijs). Onze praktijkgerichte cursussen, opleidingen en leergangen zijn gericht op advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ieder voorjaar en najaar treft u een nieuwe reeks juridische PAO cursussen aan in onderstaand overzicht. Klik op een + om te zien aan welke cursussen en opleidingen u per rechtsgebied kunt deelnemen.

Cursussen zijn bijeenkomsten van over het algemeen een dag(deel). Leergangen zijn opleidingen die bestaan uit meerdere bijeenkomsten en bieden juristen een grondige verdieping op of specialisatie binnen specifieke vakterreinen.


Masterclasses
Masterclass Aanbestedingsrecht I 
(donderdag 18 maart 2021) ONLINE

Masterclass Aanbestedingsrecht II 
(donderdag 17 juni 2021) ONLINE

Masterclass Aanbestedingsrecht III
(dinsdag 21 september 2021) 

Masterclass Aanbestedingsrecht IV
(donderdag 25 november 2021) 

Leergangen
Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start 8 maart 2021)

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start 15 maart 2021) voltekend
Inschrijven voor najaar 2021 is reeds mogelijk.

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start najaar 2021) 

 

Cursus
Actualiteiten Omgevingsrecht
(woensdag 19 mei 2021) ONLINE

Actualiteiten bestuurs(proces)recht
(vrijdag 18 juni 2021)

Leergangen

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen 
(start 17 mei 2021)

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start 18 mei 2021)

Mini_Leergang_gemeentejurist_vd_toekomstLeergang De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context 
(start 21 mei 2021)

Mini_opleiding_samenwerkingsverbanden_decentraleoverheden_55x55Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
(start najaar 2021)

Mini_wetgevingstechniekLeergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen 
 

Mini_Sport&RechtLeergang Sport & Recht
(start najaar 2021) 
VU School of Governance leergangen
SOGBannermini
 
 Mini_leergang_ondermijningOpleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
(start 10 maart 2021) NIEUW

  Minibanner ongelijkheden Opleiding Nieuwe maatschappelijke ongelijkheden: trends en gevolgen
  (start 23 maart 2021) NIEUW

Digi  Opleiding Besturen digitale samenleving
  (start 24 maart 2021) NIEUW
 

Mini_SturenenLeidinggeven  Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
 (start 21 april 2021)
 
Mini_leergang_VeiligeWijken  Opleiding Bouwen van veilige wijken
  (start 2021) NIEUW

 

Leergangen
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start 17 mei 2021)

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start 18 mei 2021) 

Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start najaar 2021)

Mini_Sport&RechtLeergang Sport & Recht
(start najaar 2021)


Webcollege
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten

Leergangen
Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start 18 mei 2021)
  
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start najaar 2021)

Leergang
  Mini_Fin_toezichtrechtLeergang Financieel toezichtrecht
 Deze leergang is helaas geannuleerd. Wordt in 2021 weer aangeboden.

Cursus
Cursus AVG drie jaar later
(dinsdag 25 mei 2021) ONLINE

Leergang
Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Intellectueel-eigendomsrecht
(start najaar 2021)

  

Leergangen
Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start 23 maart 2021)

Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start 8 april 2021) 
Leergangen 
Leergang OnderwijsrechtLeergang Onderwijsrecht
(start 14 april 2021)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start 17 mei 2021)   


 School of Governance leergang
Mini_leergang_MBOSOGBannermini 
 Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid NIEUW
  (start najaar 2021) 
Actualiteitenlezingen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I
Pensioen en flexibele arbeidsrelaties ONLINE
(woensdag 17 maart 2021)

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II
Wet toekomst pensioen** ONLINE
(woensdag 23 juni 2021)

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III
Nabestaandenpensioen | Zorgplichten**
(woensdag 29 september 2021)

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV
Pensioenrechtspraak 2020/21**
(woensdag 1 december 2021)

** onder voorbehoud van het openbaar zijn van het wetsvoorstel; zo niet wordt deze lezing gewisseld met een najaar lezing

Leergang

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der PoelLeergang Pensioenrecht
(start 23 maart 2021)
 
Cursus
Cursus Penitentiair Recht
(donderdag 10 juni 2021) ONLINE

Webcollege

Webcollege Handel met voorwetenschap

Leergangen

Mini_strafrechtelijk_BewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start 6 april 2021) 
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55Leergang Specialisatie Strafrecht
(start najaar 2021) 
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Mini_opleiding_financieel-economisch_strafrecht_55x55Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
(start najaar 2021)
VERNIEUWD