Leergang Fiscaal pensioenrecht

Banner opleiding fiscaal pensioenrecht

Fiscaal pensioenrecht bij VU Law Academy: toegang tot een uitdagend vakgebied

U bent advocaat, fiscalist of jurist, en weet uit ervaring hoe sterk het pensioenrecht is verbonden met fiscaliteit. Denk aan fiscale kaders waaraan pensioenregelingen moeten worden aangepast. Of aan de fiscale samenhang tussen pensioenen, lijfrentes en winstbepaling. Uw cliënten rekenen op u als ze hierover informatie of advies nodig hebben. De leergang Fiscaal pensioenrecht rust u toe op dit volwaardige vakgebied.

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
U krijgt een actueel overzicht van alle thema’s in het fiscaal pensioenrecht. Daar hoort de wet- en regelgeving bij, de fiscale behandeling van pensioenregelingen en de rechten en plichten van uitvoerders en begunstigden. Ook staat u in de leergang uitgebreid stil bij actuele thema’s zoals: 

  • fiscale en pensioenrechtelijke gevolgen van de verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd; 
  • fiscale en pensioenrechtelijke gevolgen van de kredietcrisis; 
  • oudedagsvoorziening van zzp’ers;
  • samenhang tussen ontslaguitkeringen en VUT-vervangende maatregelen;
  • wet- en regelgeving over gelijke behandeling;
  • verhoging pensioenrichtleeftijd;
  • beperking opbouw.


Tekstblok fiscaal pensioenrecht

U kunt de leergang Fiscaal pensioenrecht zelfstandig volgen, als u over voldoende basiskennis beschikt, of als aanvulling op de leergang Pensioenrecht. De leergang Fiscaal pensioenrecht sluit aan op de leergang Pensioenrecht. De fiscale onderwerpen daaruit worden in deze leergang uitgediept en uitgewerkt.

Doelgroep
De leergang Fiscaal pensioenrecht richt zich op advocaten, fiscalisten en juristen die zich het fiscale pensioenrecht eigen willen maken of hun inzicht in het fiscale pensioenrecht willen vergroten. Er kunnen ook andere academici deelnemen op voorwaarde dat zij door opleiding of werkervaring deze leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het cv en eventueel een intakegesprek.   

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.
 

Programma & docenten

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over vier maanden volgt u diverse colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.
Bekijk hier de planning 2019 met de data, docenten en onderwerpen.

Cursusleiding
en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. mr. Herman Kappelle, bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit en prof. mr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Coördinator van de leergang is drs. Erik Schouten, senior beleidsmedewerker bij DNB.
Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Didactiek
In een half jaar krijgt u de theorie van het fiscaal pensioenrecht aangeboden in twaalf colleges. U rondt de leergang af met een schriftelijk examen. De kennis die u opdoet wordt steeds gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het fiscale pensioenrecht. Die gaan bijvoorbeeld over recente rechtspraak, de fiscale gevolgen van een wetswijziging of een beslissing van de Belastingdienst. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Ervaringen

Drs. Masha Bril MFP werkt bij ABN AMRO Mees Pierson. Hij volgde de leergang Fiscaal pensioenrecht en is enthousiast over het niveau en de toepasbaarheid:

Masha Bril klein‘De kennis die ik heb opgedaan tijdens de leergang Fiscaal pensioenrecht, kan ik als specialist toekomstvoorzieningen bijna elke dag gebruiken. De onderwerpen worden op een academische manier behandeld. De docenten zijn academisch gevormd en komen allen uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast ontmoet je mensen die vaak met hetzelfde vak bezig zijn als jij en met wie je ook na de opleiding kunt sparren. Deze opleiding staat bij mij in de top drie van beste opleidingen die ik heb gevolgd.’

Praktisch & contact

StartDe leergang start (onder voorbehoud van voldoende deelnemers) op 21 maart 2019.
InschrijvenVia het online inschrijfformulier.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas)
Groepsgrootte
Maximaal 25 juristen en advocaten.
Planning
Bekijk hier de planning voorjaar 2019 met alle onderwerpen, docenten en data.
Cursusleiders/ docenten van de leergang
Cursusleiders: Prof. mr. Herman Kappelle, bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit en directeur van AEGON Adfis  Prof. mr. Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verbonden aan Expertisecentrum Pensioenrecht en advocaat bij DLA Piper Nederland N.V. 
Coördinator van de leergang:
Drs. Erik Schouten CPC, senior beleidsmedewerker bij DNB.
Hier vindt u een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
Prijs€ 2.930,- (prijs 2019) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Aan het volgen van het instapcollege zijn geen kosten verbonden.
Bent u oud-cursist van de leergang pensioenrecht, dan krijgt u € 200,- korting. Bekijk hier meer informatie over onze actuele kortingen.
Alumnikorting leergangen
Punten19 opleidingspunten
– De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
– Vereniging van Pensioenjuristen (VVPJ)
– Register Belastingadviseurs (RB)
NOvA 19 PO
Diploma
U rondt de leergang af met een schriftelijk examen. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma.
ExamenDe leergang wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Daarnaast kunnen gedurende de cursus tussentijdse opdrachten worden verstrekt.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt tijdens de leergang ondersteund door een digitale leeromgeving. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten.
Brochure
In de brochure leest u meer over de leergang Fiscaal pensioenrecht.
Gerelateerd aanbod
Leergang Pensioenrecht
Actualiteiten lezingen pensioenrecht - 4 x per jaar
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.