Leergang Financieel-Economisch Strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging

Opleiding financieel-economisch strafrecht

Programma-omschrijving

<< Terug naar de hoofdpagina Leergang Financieel-economisch strafrecht - handhaving, opsporing en verdediging

College 1
- Inleiding en de WED

• Schets van recente ontwikkelingen en huidige stand van zaken
• De Wet op de economische delicten | structuur en bevoegdheden

College2 - Artikel 51 Sr

• Aansprakelijkheid van rechtspersonen (in internationaal verband)
• Aansprakelijkheid van bestuurders

College 3- Witwassen

• Internationale context | VN, FATF, EU regelgeving
• De strafbaarstelling van witwassen | wetgeving en jurisprudentie
• De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)
• Rol en functionering van het Financial Intelligence Unit Nederland (FIU)

College 4- Fiscaal strafrecht

• Schets van het fiscaal sanctierecht
• De fiscale strafbaarstellingen, inclusief specifieke kenmerken
• Strafvorderlijke aspecten
• Recente ontwikkelingen en thema’s

College 5 - Financieel strafrecht

• Inleiding financieel strafrecht
• Recente ontwikkelingen
• Handel met voorwetenschap
• Marktmanipulatie
• Klikplicht

College 6- Milieu en arbeidsomstandigheden
 
• Schets van het milieu- en arbeidsomstandigheden strafrecht
• Belangrijke materiële normen
• Strafvorderlijke aspecten
• Recente ontwikkelingen en thema’s

College 7 - Corruptie – internationaal en in Nederland

• De internationale regelgeving inzake corruptie
• De Nederlandse regelgeving en jurisprudentie
• De FCPA en UK Bribery Act

College 8 - Procedurele aspecten
 
• Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden
• Sfeerovergang en sfeercumulatie
• Nemo tenetur
• Inzet dwangmiddelen in fraudezaken
• Afdoeningsmodaliteiten (strafbeschikking, transactie)

College 9 - Materiële aspecten
 
• Subjectieve bestanddelen
• Open normen en lex certa in fraudezaken
• Zorgplichten in het financieel-economisch strafrecht
• Una via in de fraudepraktijk • Ne bis in idem (internationaal)

College 10 - Perspectief vanuit het OM

• Thema’s en prioriteit van het Functioneel Parket
• Keuzes en afwegingen bij afdoeningsmodaliteit
• Contacten met toezichthouders
• Internationale contacten
• Transacties
• Contacten met en optreden van advocaten

College 11 - Perspectief van de verdachte
 
• Strafrechtspleging vanuit het perspectief van een vervolgde
• De gevolgen en de beleving van strafrechtspleging voor vervolgden van witteboordencriminaliteit
• De werking van strafrechtelijke grondbeginselen in de praktijk
• Bijstand en handelen van de advocaat vanuit de belangen van zijn wittenboorden-cliënt bekeken
• De rechtspraak en de gevolgen en de beleving van strafrechtspleging bij vervolgden?
• De invulling aan de detentiedoelen bij veroordeelde wittenboorden
• De straf ná de straf


College 12 - Verschoningsrecht en perspectief van de rechter
 
• Het verschoningsrecht en de fraudepraktijk
• Druk op het verschoningsrecht
• Visie van de strafrechter in economische strafzaken

Webcolleges

VERPLICHT:
De handel in voorwetenschap

Dit webcollege behandelt het onderwerp handel met voorwetenschap. Ingegaan wordt op de onderdelen van het verbod, vooral het begrip voorwetenschap c.q. koersgevoelige informatie. Zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke jurisprudentie zal aan bod komen.
Button teaser financieel-economisch strafrecht webcollege
> Ga naar de teaser van dit webcollege (YouTube)


Transacties
Dit webcollege gaat in op de transactie in het financieel-economisch strafrecht. het juridische kader van de transactie zal worden besproken inclusief de regeling van hoge en bijzondere transacties. Ook zal worden gekeken naar de discussie over transacties in high profile zaken. De verplichte webcolleges duren twee uur en worden afgesloten met vier multiple choice vragen waarvan er drie correct moeten worden beantwoord.

FACULTATIEF:
Fiscaal strafrecht (inleiding)
Dit webcollege behandelt de basiskenmerken van het fiscaal strafrecht en vormt een inleiding voor college 4.

Opzet en legaliteit (inleiding)
Dit webcollege behandelt de basis van de opzet en legaliteit in het financieel-economisch strafrecht en vormt een inleiding voor college 9.

De facultatieve webcolleges worden niet afgesloten met een toets. Duur facultatieve webcolleges: Fiscaal strafrecht: 1,5 uur Opzet en legaliteit: 1,25 uur

Diploma uitreiking
Aansluitend aan de diplomering wordt een lezing gegeven over een actueel thema.

<< Terug naar de hoofdpagina Leergang Financieel-economisch strafrecht, handhaving, opsporing en verdediging