Leergang Decentrale Verordeningen

Banner opleiding Decentrale Verordeningen

Regelgevingsrecht bij VU Law Academy: thuis raken in decentrale verordeningen

Jon Schilder - docent van het jaar Decentrale verordeningen moeten aan veel criteria voldoen. Dit geldt zowel juridisch - vanuit welke rechtsregels worden ze opgesteld? - als technisch - hoe worden ze ingedeeld? Of u nu als advocaat of jurist werkt bij een gemeente, provincie of waterschap, u wilt verordeningen deugdelijk en uitvoerbaar opstellen. VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – rust u hiervoor volledig toe in deze leergang.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''De leergang bevat veel concrete en actuele praktijkvoorbeelden.''  
''Tijdens de leergang is er gelegenheid voor input uit de groep en daardoor sluit het aan bij de praktijk.''  
''Bevlogen, vakinhoudelijk sterke docenten!''

2017_beoordeling_leergang_82    

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het regelgevingsrecht. Daar hoort de wettelijke grondslag en de verhouding met hogere regelgeving bij, en ook de techniek van het indelen en formuleren van een verordening. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele thema’s, zoals:

  • Hoe zijn de verordenende bevoegdheden bij de decentrale overheden verdeeld? 
  • Hoe stelt u een verordening zo op dat deze ook uit te voeren en na te leven is? 
  • Welke Europeesrechtelijke aspecten spelen een rol bij decentrale verordeningen?

Doelgroep
De leergang richt zich op advocaten werkzaam op het terrein van het bestuursrecht en op juristen, werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen (ambtenaren, bestuurders), die te maken hebben met het opstellen en beoordelen van gemeentelijke en provinciale verordeningen.
Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

Programma & docenten

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over twee maanden volgt u de colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Planning van de leergang
Bekijk hier de planning 2019 met informatie over de data, onderwerpen en docenten. De planning voor het voorjaar 2020 wordt op een later moment bekend gemaakt.
 
Inhoud
Bekijk voor alle thema's en onderwerpen de programma-indeling. Aan de orde komen onder andere: grondslag en verhouding met hogere regelgeving, interne bevoegdheidsverdeling, procedure, techniek (het formuleren van concrete bepalingen, bevoegdheidstoedelingen, definities, overgangsrecht), uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, alternatieven (waaronder convenanten), rechtsbescherming, 'onderhoud', subsidieverordeningen, Europeesrechtelijke aspecten. De leergang kenmerkt zich door veel interactie, veel oefenen, een groot aantal praktijkcasussen worden behandeld tijdens de colleges. De evaluatie laat zeer goede beoordelingen zien.

Docenten en cursusleiding
Sjoerd ZijlstraDe leergang staat onder leiding van prof. mr. Sjoerd Zijlstra, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit en kerndocent aan de Academie voor wetgeving.

Hier vindt u een overzicht met informatie over de vaste docenten en cursusleiding betrokken bij deze leergang.

Didactiek
In twee maanden krijgt u de theorie van het regelgevingsrecht aangeboden in zes colleges, verdeeld over drie dagen.
De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het regelgevingsrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over concrete verordeningen en hun effect, over de verdeling en de grenzen van bevoegdheden of over praktijkervaringen met aansprakelijkstelling door partijen die zich door verordeningen benadeeld achtten. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Ervaringen

Interactie en afwisseling tussen theorie en de praktijkvoorbeelden

Mr. Virginia Anches werkt als senior beleidsadviseur Fiscale Zaken bij de Unie van Waterschappen. Zij volgde de leergang Decentrale verordeningen en ervaart nog dagelijks de meerwaarde ervan in haar werk als beleidsadviseur:

anches'Deze Leergang trok mijn aandacht omdat ik het zeer bijzonder vond dat er op dit terrein specifiek iets voor de lokale overheden was ontwikkeld. Ik was dan ook zeer benieuwd naar de inhoud. Deze is zeker niet tegengevallen! De Leergang was zeer boeiend, erg actueel en goed gegeven. De afwisseling tussen theorie en praktijk en de interactie met de cursisten was goed. De Leergang heeft aan de ene kant het geheugen opgefrist, maar aan de andere kant heb ik ook veel nieuwe dingen geleerd en gehoord. Weetjes en tips die in de praktijk zeker van pas komen. Ik kan een ieder die op welke manier dan ook bezig is met het maken of beoordelen van wetgeving op lokaal gebied, deze Leergang zeker aanraden.'
 


     

Praktisch & contact

StartDe leergang start in het voorjaar 2020.
Inschrijven    
Via het online inschrijfformulier.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
Programma collegeochtenden09.45 – 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur: college
11.30 – 11.45 uur: pauze
11.45 – 13.15 uur: vervolg college
Programma collegemiddagen14.00 – 15.00 uur: college
15.00 – 15.15 uur: pauze
15.15 – 16.15 uur: college
PlanningBekijk hier de volledige planning 2019 met de data, onderwerpen en docenten. De planning voor het voorjaar 2020 wordt op een later moment bekend gemaakt.
Docenten en cursusleider
Hier vindt u een overzicht met informatie over de vaste docenten.
GroepsgrootteMaximaal 25 cursisten
Prijs€ 1.940,- (prijs 2019) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.  
    
Punten15 PO Opleidingspunten15 opleidingspunten - voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
15 opleidingspunten - PWO (puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen)
Hoe werkt het puntenstelsel van de blijvende vakbekwaamheid van de wetgevings- en overheidsjuristen?
 
CertificaatAls u de leergang afrondt, ontvangt u een certificaat.
Brochure
In onze brochure leest u meer over de leergang Decentrale verordeningen.
 Gerelateerd aanbod
Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Leergang Verdieping Contractenrecht
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang Verbintenissenrecht
Leergang de gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers
Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.