Aanbestedingsrecht voor juristen (online)

Banner leergang aanbestedingsrecht voor juristen

Vanwege de corona maatregelen wordt deze leergang online aangeboden tenzij de richtlijnen worden aangepast en fysiek onderwijs weer mogelijk is.

Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: voor de juridische finesses

2019_80U bent advocaat of juridisch adviseur, of u werkt als jurist in het bedrijfsleven of bij de overheid en u wilt zich specialiseren in het aanbestedingsrecht, zodat u deskundig en adequaat juridisch advies kunt geven aan uw klanten of de collega’s in uw bedrijf of organisatie die zich met inkoop- en aanbestedingsvraagstukken bezighouden. Of u moet als lid van de rechterlijke macht goed onderbouwde uitspraken kunnen doen in aanbestedingszaken. In beide gevallen heeft u behoefte aan een gedegen kennis van het aanbestedingsrecht op hoog niveau.

Er is een groeiende behoefte aan juridische expertise op het terrein van het aanbestedingsrecht. Dat komt doordat de wet- en regelgeving op dit terrein als gevolg van voortdurende aanpassingen in toenemende mate complex is geworden en doordat het toepassingsgebied van die wet- en regelgeving zich steeds verder uitbreidt. Met de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen brengt u uw kennis op een professioneel peil. U kiest hiermee ook meteen voor de meest volledige en meest diepgaande opleiding die er op dit rechtsgebied bestaat.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''De docenten beschikken over zowel veel praktijkervaring als diepgaande theoretische kennis.'' 
''Zeer leerzame leergang met veel diepgang en voorbeelden.'' 
''Veelzijdige docenten van goed niveau.''

De leergang aanbestedingsrecht voor juristen is dit voorjaar ook online gestart en de reacties op de online webcolleges zijn positief.

Leerdoelen & doelgroep


Leerdoelen
U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht. Daar hoort de Europese en nationale wet- en regelgeving bij, en ook de aanbestedingsplicht per organisatie en per soort opdracht. Ook maakt de leergang aanbestedingsrecht u wegwijs in actuele aanbestedingsrechtelijke thema’s, zoals:

  • Welke aanbestedingsprocedures kunnen in welke gevallen worden toegepast?
  • Hoe specificeert u een aanbesteding technisch en hoe maakt u deze bekend?
  • Hoe formuleert u volgens welke criteria u aanbiedingen beoordeelt en selecteert?
  • Welke rechtsbescherming genieten gegadigden tegen beslissingen van de aanbesteder?

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor advocaten, zelfstandige juridisch adviseurs, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen en leden van de rechterlijke macht die zich willen specialiseren in het aanbestedingsrecht.

Toelatingseisen
Om de leergang te kunnen volgen, is het een vereiste dat u een universitaire of HBO juridische opleiding (bachelor en/of master) met succes hebt afgerond. De deelnemers aan de leergang komen uit verschillende werkvelden, omdat aanbestedingen breed voorkomen en steeds vaker verplicht zijn. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

Voor inkopers bieden we de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers aan.

Programma & docenten


Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over vier maanden volgt u diverse colleges, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Programma
Ga naar de programma-omschrijving met alle thema's en onderwerpen.

Planning van de leergang

Bekijk de planning voorjaar 2021 met alle onderwerpen en docenten.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Cursusleiding en docenten
Chris_Jansen_Sophie_PrentDe leergang staat onder leiding van mr. Sophie Prent, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en  prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.

Didactiek
In vier maanden volgt u elke week college. U bereidt zich hierop voor door de literatuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie tot vijf uur per week. Aan het eind van de leergang krijgt u voldoende tijd om een academic paper te schrijven en een casus met vragen uit te werken.

De kennis die u tijdens de leergang aanbestedingsrecht opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht, aan de hand van casus. Die kunnen gaan over jurisprudentie, een recente Europese richtlijn of praktijkervaringen met juridische advisering. Hierbij brengen de docenten hun expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Ervaringen

Casper Paul
Casper Paul werkzaam bij Mentiz Inkoop heeft de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen met veel plezier gevolgd:
‘’Ik heb voor deze leergang gekozen omdat het een nuttige verdieping is voor juristen die aanbestedende diensten bijstaan maar ook voor juristen die inschrijvers bijstaan. De leergang biedt uiteraard meerdere belangrijke lessen. Het is lastig om een les als belangrijkste te bestempelen. Een van de lessen die mij aan het denken heeft gezet is dat in feite elke aanbesteding een “markt” op zichzelf is. Hieruit kunnen meerdere lessen worden gehaald zoals dat het begrip “marktconform” een onhoudbaar begrip is. Tevens is het leerzaam dat voorlopige en definitieve gunning niet bestaat volgens het aanbestedingsrecht. De opgedane kennis gebruik ik voor advisering, begeleiding en escalatie in kader van aanbestedingen. Het unieke van deze leergang is dat de opgedane kennis vrijwel meteen gebruikt kan worden in de praktijk. Zo heb ik een week na het examen mijn uitwerking van het examen kunnen gebruiken om het bestuur van een opdrachtgever te informeren over o.a. wezenlijke wijziging. Voor juristen is deze leergang absoluut aan te raden. De leergang verrijkt en verdiept de kennis van het aanbestedingsrecht. Daarbij worden de colleges gegeven door docenten, juristen en advocaten die aantoonbare praktijk ervaring hebben. Een tip aan de toekomstige deelnemers: onderschat niet de benodigde tijd voor het maken van de casusvragen en paper in kader van het examen. Het vergt veel tijd maar is daarnaast meteen toepasbaar en nuttig in de praktijk.’’

foto Tim BeukemaTim Beukema
Tim Beukema werkt als constulant voor AT Osborne Legal en heeft de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen succesvol afgesloten met een 8:
 
“Via een aantal collega’s ben ik op de hoogte gebracht van de leergang Aanbestedingsrecht. Wegens de positieve verhalen en lovende woorden over de opzet van de leergang heb ik besloten om deze ook te volgen. Wat mij vooral aanspreekt is dat niet enkel het gehele aanbestedingsproces aan bod komt, maar ook aandacht wordt besteed aan de voorfase, de contractfase en de geschillenbeslechting. Dat maakt de leergang zeer compleet en volledig. De inhoud wordt gebracht door zeer vakkundige, praktijkgerichte docenten die allen in staat zijn om zowel juridisch complexe inhoud alsook praktische praktijkvragen op een heldere wijze te brengen, op een manier die beklijft. Als consultant Aanbestedingsrecht gebruik ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens de leergang dagelijks. Tevens is de verstrekte documentatie zeer uitgebreid en goed te gebruiken als naslagwerk. Ik zal de leergang zeker aanbevelen aan anderen, voornamelijk wegens de uitstekende docenten en opbouw van de colleges!”
 
Remco SipmanRemco Sipman
Oud-cursist Remco Sipman is zelfstandig jurist voor overheden, gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkeling, subsidies en inkoopvraagstukken. Hij volgde de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen in 2015 en slaagde cum laude:

'Wat mij het meest aansprak aan de leergang Aanbestedingsrecht waren de volgende punten:
1. Het doorlopende programma zat goed in elkaar: in korte tijd werd veel nieuwe stof gedoceerd;
2. Er werd wel voorbereiding vereist, maar geen periodieke toetsing;
3. De leergang werd wel afgesloten met een examen. Daardoor kan ik opdrachtgevers laten zien dat ik niet alleen aanwezig ben geweest, maar ook daadwerkelijk wat heb opgestoken!
Ik heb de leergang als zeer positief ervaren.'
 

foto N. EngeringNatalie Engering
Oud-cursist mr. N. Engering is Senior juridisch adviseur bij de gemeente Amsterdam. Zij volgde de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen in het voorjaar van 2014 en heeft er veel aan gehad:

‘Met veel plezier heb ik afgelopen voorjaar de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen gevolgd. Alle essentiële onderwerpen binnen het nationale en Europese aanbestedingsrecht kwamen aan de orde. De colleges werden verzorgd door docenten uit wetenschap en/of praktijk, allen hoog aangeschreven binnen het aanbestedingsrecht, die, gelet op de combinatie-overdracht van theoretische kennis en kennis uit de praktijk, ook aandacht hadden voor de laatste ontwikkelingen en praktijkvragen. Deelname aan het schriftelijk examen is niet verplicht, maar is zeer de moeite waard als je nog verder ‘de diepte in wilt gaan’ en je je kennis meteen wilt toetsen. De kennis die ik tijdens het volgen van deze leergang en het maken van het examen heb opgedaan is zeer waardevol voor mijn adviespraktijk binnen de gemeente Amsterdam.’      

Praktisch & contact

StartStart 8 maart 2021.
Data bijeenkomsten
8, 15, 22, 29 maart, 12, 19, 26 april, 10, 17, 31 mei, 7, 14, 21, 28, 29 juni, 13 september en 15 november 2021.
Data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Inschrijven    
Via het online inschrijfformulier.
Locatiedeze leergang wordt online via Meet Google aangeboden.
Programma

09.15 – 09.30 uur ontvangst
09.30 – 11.00 uur aanvang college
11.00 – 11.15 uur pauze
11.15 – 12.30 uur vervolg college
PlanningBekijk de planning voorjaar 2021 met alle onderwerpen en docenten.
Docenten en cursusleiderBekijk het overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 4.980,-, (prijs 2021) inclusief cursusmateriaal en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw.
Bekijk hier onze actuele kortingen.
 
 
PuntenNova 38 klein38 opleidingspunten voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA);
voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen.
 

PWO 3838 PWO-opleidingspunten (puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen)
Hoe werkt het puntenstelsel van de blijvende vakbekwaamheid van de wetgevings- en overheidsjuristen?

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Aanbestedingsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
DiplomaU rondt de leergang aanbestedingsrecht voor juristen af door (in twee maanden) een casus met examenvragen uit te werken. Daarnaast schrijft u een academic paper. Als u voor beide onderdelen een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma.
ExamenU heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een examen. Het examen zal bestaan uit het uitwerken van een casus met een aantal vragen en het schrijven van een academic paper. De beantwoording van de vragen en de paper worden onder leiding van prof. mr. Chris Jansen nagekeken en van een waardering voorzien. Als een deelnemer alle colleges goed voorbereidt, dan zal de uitwerking van de examenvragen ongeveer 16 uur studiebelasting opleveren.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante documenten. Zo blijft u tijdens de leergang op de hoogte van wat er speelt op het gebied van Aanbestedingsrecht, zowel juridisch als beleidsmatig. 
Brochure    Bekijk hier de brochure van de leergang.
Gerelateerd aanbod
- Masterclasses Aanbestedingsrecht I, II, III en IV
- Actualiteiten Aanbestedingsrecht
- Juridisch schrijven en argumenteren
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.