Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen

Didactiek: hoe gaat u aan de slag?


In vier maanden volgt u elke week college. U bereidt zich hierop voor door de literatuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie tot vijf uur per week. Aan het eind van de leergang krijgt u voldoende tijd om een academic paper te schrijven en een casus met vragen uit te werken.

De kennis die u tijdens de leergang aanbestedingsrecht opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht, aan de hand van casus. Die kunnen gaan over jurisprudentie, een recente Europese richtlijn of praktijkervaringen met juridische advisering. Hierbij brengen de docenten hun expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.