Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers (Online)

Banner aanbestedingsrecht voor inkopers

Vanwege de corona maatregelen wordt deze leergang online aangeboden tenzij de richtlijnen worden aangepast en fysiek onderwijs weer mogelijk is.

Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: Voor professionals die in hun dagelijkse inkooppraktijk behoefte hebben aan een degelijke juridische basis

U bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. In beide gevallen moet u die processen voorbereiden, inrichten en afwikkelen volgens geldende aanbestedingsregels, zodat elke onderneming dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te voorkomen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter. Hierbij kunt u een duidelijk kenniskader goed gebruiken, want het aanbestedingsrecht is aan strakke (en vaak veranderende) wet- en regelgeving onderhevig.


Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''Zeer leerzame en leuke leergang. Fijn ook dat de inhoud direct toepasbaar is in het werk.'' 
''Complete leergang met zowel veel theorie als voorbeelden uit de praktijk, daarom bijzonder toepasbaar in het werk.'' 
''De leergang bevat veel relevante theorie, voldoende praktijkvoorbeelden, en er is veel ruimte voor vragen en discussie.''

ONLINE

Leerdoelen & doelgroep

U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht. Daar hoort de Europese en nationale wet- en regelgeving bij, en ook de aanbestedingsplicht per organisatie en per soort opdracht. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele aanbestedingsrechtelijke thema’s. Bijvoorbeeld:

  • Welke aanbestedingsprocedures zijn er en hoe kiest u de juiste procedure?
  • Hoe moet u een aanbesteding technisch specificeren en bekendmaken?
  • Hoe formuleert u duidelijk volgens welke criteria u aanbiedingen beoordeelt en selecteert?
  • Welke rechtsbescherming genieten gegadigden tegen beslissingen van de aanbesteder?

Aan het einde van deze leergang kunt u aan de hand van concrete voorbeelden:

  • de bronnen van het Europees en nationaal aanbestedingsrecht opsommen, herkennen, toelichten en hanteren; 
  • antwoord geven op de vraag of een overheidsinstantie verplicht is een bepaalde opdracht aan te besteden; 
  • antwoord geven op de vraag welke aanbestedingsprocedure de overheidsinstantie in dat geval mag hanteren; 
  • antwoord geven op de vraag hoe die procedure moet worden voorbereid, ingericht en afgewikkeld; 
  • antwoord geven op de vraag of – en zo ja, welke? – juridische acties een onderneming kan instellen in het geval een aanbesteder zijn aanbestedingsrechtelijke verplichtingen (beweerdelijk) niet naleeft. 
Doelgroepen
De leergang is bedoeld voor inkoopprofessionals binnen en buiten de (semi-) overheid die in hun dagelijkse werk regel- matig te maken hebben met inkoop- en aanbestedingsprocessen en die beter beslagen ten ijs willen komen wat betreft kennis van de juridisch kaders waarbinnen die processen zich afspelen.

Toelatingseisen
Voor deze leergang gelden geen specifieke toelatingseisen. De deelnemers aan de leergang komen uit verschillende werkvelden, omdat aanbestedingen breed voorkomen en steeds vaker verplicht zijn. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612. 

Voor juristen bieden we de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen aan.

Programma & docenten

Verspreid over drie maanden volgt u tien colleges, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Programma en planning van de leergang

Lees een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden in de programma-omschrijving 2021.
Een overzicht van alle bijeenkomsten en data voorjaar 2021 treft u aan in de planning voorjaar 2021. De planning voor het najaar 2021 wordt op een later moment bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.
 
Docenten en cursusleiding

Chris_Jansen_Sophie_PrentDe leergang staat onder leiding van mr. Sophie Prent, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.

Cursusleider op TV
Op 28 januari 2015 was professor mr. Chris Jansen te zien in Zembla over de fraudezaak Ordina.
Bekijk deze uitzending hier terug.
VERNIEUWD_aanbestedingsrecht_inkopers
Didactische werkvorm
In drie maanden krijgt u de theorie van het aanbestedingsrecht aangeboden in tien colleges. U sluit de leergang af met een examen. 

De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over recente rechtspraak, een Europese richtlijn of over praktijkervaringen met (vermeende) bevoorrechting van gegadigden boven anderen. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.


Ervaringen

Roel Smit, Specialistisch Adviseur Systems Engineering/plv H-Expertisecentrum Specificeren. Hij volgde de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers en heeft er veel aan gehad:
 
Roel Smit testimonial''Via positieve commentaren van collega’s die deze leergang voor mij hebben gevolgd ben ik op de  hoogte gebracht. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is de samenhang van de verschillende elementen van de (Eur/NL) wetgeving, en de praktische toepassing van de verschillende aanbestedingsstrategieën. Ik kan hiermee in de praktijk gefundeerd adviseren over welke procedure in een specifiek geval de meest optimale is binnen de toegestane varianten. Tevens helpt de stof om “fantoomregelgeving” (regels –of uitleggen daarvan- die als waarheid worden gepresenteerd maar in feite niet bestaan) te ontmaskeren. Ik zal de leergang zeker aanbevelen aan anderen, wegens de koppeling tussen theorie en praktijk en de nadruk op de “samenhang der dingen”, waarmee het eenvoudiger wordt om keuzes te beargumenteren.’’

Ingrid Nijsink is werkzaam als senior inkoopadviseur bij Hoogheemraadschap van Delfland, Team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop. Zij voltooide de leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers en kijkt hier deelt haar ervaringen met de leergang:

Ingrid Nijsink “Onderdeel van mijn werk is het beantwoorden van de eerstelijns aanbestedingsrechtelijke vragen. Ik had behoefte aan een sterker theoretisch kader en koos daarom voor de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers. Ik koos specifiek voor een opleiding aan de VU omdat deze er goed en degelijk uit zag en een goede reputatie heeft. Zelf kan ik de leergang ook aanbevelen. Je leert er niet alleen antwoorden in de context van de huidige wet te plaatsen, maar ook in die van (toekomstige) ontwikkelingen in het rechtsgebied. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat ik aanbestedingsrecht in een duidelijk kader kan zien en daardoor zaken beter kan duiden. Van verdrag tot richtlijn, tot implementatie en jurisprudentie (Europees en nationaal). Wat ik toekomstige deelnemers mee wil geven: wees niet bang om je praktijkervaring in te brengen. Juist door de onderlinge discussie en gebruik van echte casussen hebben we als groep veel geleerd!”


Inhoudelijke discussie over actuele issues
Drs. C.C. Staal is directeur bij KPMG Management Services. Hij volgde de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers en kijkt er tevreden op terug:

Oud-cursist Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers‘De leergang biedt een mooie wisselwerking tussen theorie en praktijk. Prima inhoudelijke discussie over actuele issues in het aanbestedingsrecht. Chris Jansen en zijn team weten die op inspirerende wijze te begeleiden. Het examen dwingt tot focus, en het diploma is de kers op de taart!’


Levendige interactie geeft verdere verdieping

Mevr. I. Vink is Inkoopadviseur bij Procurance Procurement Services. Zij volgde de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers en heeft haar inzicht vergroot:
IngeVinkKlein

'De leergang geeft een actuele en gedegen juridische ondergrond en is tegelijk erg praktisch van karakter. Deze combinatie is voor mijn dagelijkse praktijk bij relaties van Procurance zeer waardevol. Zelf heb ik door de leergang mijn inzicht in het aanbestedingsrecht verder vergroot. Ik kan nu makkelijker een goed onderbouwd beeld vormen, voor ik eventueel een beroep doe op een aanbestedingsjurist. De levendige interactie met inkoop-collega’s tijdens de colleges geeft verdere verdieping. Bijzonder ook, dat zulke toch soms taaie materie interessant wordt gemaakt: een groot compliment aan de inspirerende docenten. Alles bij elkaar is deze leergang een aanrader!'

Opmerkingen van oud-cursisten van de leergang aanbestedingsrecht voor inkopers:
"De opgedane kennis is zeer goed toe te passen, je leert waar je ’t kan terugvinden".

"Ik vond de koppeling tussen praktijk en theorie heel waardevol. Daarnaast vond ik voorbeelden van collega cursisten prettig, omdat ik zelf nog weinig werkervaring heb met betrekking tot aanbesteden".

"Goede voorbeelden, veel ruimte om problematiek te bespreken. Kennis is in praktijk heel goed toepasbaar."

Praktisch & contact

StartStart 15 maart 2021. Voltekend, inschrijven voor het najaar 2021 is reeds mogelijk.
Data bijeenkomsten
16, 23 en 30 maart 2021, 6,13 en 20 april 2021, 11, 18 en 25 mei 2021 en 1 juni 2021.
De planning najaar 2021 met een overzicht van data, onderwerpen en docenten wordt op een later moment moment bekend gemaakt.
Data onder voorbehoud van wijzigingen.
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
Locatiedeze leergang wordt online via Meet Google aangeboden.
Programma collegeochtenden09.00 – 09.30 uur: ontvangst met koffie en thee
09.30 – 11.00 uur: college
11.00 – 11.15 uur: pauze
11.15 – 12.45 uur: vervolg college
PlanningEen overzicht van alle bijeenkomsten en data voorjaar 2021 treft u aan in de planning voorjaar 2021. De planning voor het najaar 2021 wordt op een later moment bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.
Docenten en cursusleiderHier vindt u een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers
PrijsAlumnikorting leergangen€ 3.695,- (prijs 2021) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.
ExamenDe leergang wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt opgesteld en beoordeeld door mr. Sophie Prent  & prof. mr. Chris Jansen.
DiplomaU rondt de leergang af door een examen te maken. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van het examen wordt €150,- in rekening gebracht.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Brochure
Bekijk hier de brochure van de leergang.
Gerelateerd aanbod
- Masterclasses Aanbestedingsrecht I, II, III en IV
- Actualiteiten Aanbestedingsrecht
- Juridisch schrijven en argumenteren
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Veelgestelde vragen    
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.