Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

Banner aanbestedingsrecht voor inkopers

Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: Voor professionals die in hun dagelijkse inkooppraktijk behoefte hebben aan een degelijke juridische basis

2017_beoordeling_leergang_80U bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. In beide gevallen moet u die processen voorbereiden, inrichten en afwikkelen volgens geldende aanbestedings-regels, zodat elke onderneming dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te voor-komen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter. Hierbij kunt u een duidelijk kenniskader goed gebruiken, want het aanbestedingsrecht is aan strakke (en vaak veranderende) wet- en regelgeving onderhevig.

Leerdoelen & doelgroep

U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht. Daar hoort de Europese en nationale wet- en regelgeving bij, en ook de aanbestedingsplicht per organisatie en per soort opdracht. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele aanbestedingsrechtelijke thema’s. Bijvoorbeeld:

  • Welke aanbestedingsprocedures zijn er en hoe kiest u de juiste procedure?
  • Hoe moet u een aanbesteding technisch specificeren en bekendmaken?
  • Hoe formuleert u duidelijk volgens welke criteria u aanbiedingen beoordeelt en selecteert?
  • Welke rechtsbescherming genieten gegadigden tegen beslissingen van de aanbesteder?

Aan het einde van deze leergang kunt u aan de hand van concrete voorbeelden:

  • de bronnen van het Europees en nationaal aanbestedingsrecht opsommen, herkennen, toelichten en hanteren; 
  • antwoord geven op de vraag of een overheidsinstantie verplicht is een bepaalde opdracht aan te besteden; 
  • antwoord geven op de vraag welke aanbestedingsprocedure de overheidsinstantie in dat geval mag hanteren; 
  • antwoord geven op de vraag hoe die procedure moet worden voorbereid, ingericht en afgewikkeld; 
  • antwoord geven op de vraag of – en zo ja, welke? – juridische acties een onderneming kan instellen in het geval een aanbesteder zijn aanbestedingsrechtelijke verplichtingen (beweerdelijk) niet naleeft. 
Op 29 oktober 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel heeft hoofdzakelijk betrekking op de gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen overheidsopdrachten en concessies. Wat de gevolgen voor uw werk zijn, wordt in de colleges van de leergang behandeld.

Doelgroepen
De leergang is bedoeld voor inkoopprofessionals binnen en buiten de (semi-) overheid die in hun dagelijkse werk regel- matig te maken hebben met inkoop- en aanbestedingsprocessen en die beter beslagen ten ijs willen komen wat betreft kennis van de juridisch kaders waarbinnen die processen zich afspelen. De deelnemers aan de leergang komen uit verschillende werkvelden, omdat aanbestedingen breed voorkomen en steeds vaker verplicht zijn.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612. 
Voor juristen bieden we de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen aan.

Programma & docenten

Verspreid over drie maanden volgt u acht colleges, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casus te bediscussiëren en op te lossen.

Programma en planning van de leergang

Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving
Bekijk de planning voorjaar 2019 voor alle informatie over data en onderwerpen. De docenten worden binnenkort bekend gemaakt.
 
Docenten en cursusleiding

Chris_Jansen_Sophie_PrentDe leergang staat onder leiding van mr. Sophie Prent, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch.

Een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang verschijnt binnenkort op deze pagina.

Cursusleider op TV

Op 28 januari 2015 was professor mr. Chris Jansen te zien in Zembla over de fraudezaak Ordina.
Bekijk deze uitzending hier terug.
VERNIEUWD_aanbestedingsrecht_inkopers
Didactische werkvorm
In drie maanden krijgt u de theorie van het aanbestedingsrecht aangeboden in acht colleges. U sluit de leergang af met een schriftelijk examen, waarbij u in twee werkdagen een casus met examenvragen uitwerkt. 

De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over recente rechtspraak, een Europese richtlijn of over praktijkervaringen met (vermeende) bevoorrechting van gegadigden boven anderen. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.


Ervaringen

Ingrid Nijsink is werkzaam als senior inkoopadviseur bij Hoogheemraadschap van Delfland, Team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop. Zij voltooide in het voorjaar van 2016 de leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers en kijkt hier deelt haar ervaringen met de leergang:

Ingrid Nijsink “Onderdeel van mijn werk is het beantwoorden van de eerstelijns aanbestedingsrechtelijke vragen. Ik had behoefte aan een sterker theoretisch kader en koos daarom voor de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers. Ik koos specifiek voor een opleiding aan de VU omdat deze er goed en degelijk uit zag en een goede reputatie heeft. Zelf kan ik de leergang ook aanbevelen. Je leert er niet alleen antwoorden in de context van de huidige wet te plaatsen, maar ook in die van (toekomstige) ontwikkelingen in het rechtsgebied. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat ik aanbestedingsrecht in een duidelijk kader kan zien en daardoor zaken beter kan duiden. Van verdrag tot richtlijn, tot implementatie en jurisprudentie (Europees en nationaal). Wat ik toekomstige deelnemers mee wil geven: wees niet bang om je praktijkervaring in te brengen. Juist door de onderlinge discussie en gebruik van echte casussen hebben we als groep veel geleerd!”


Inhoudelijke discussie over actuele issues
Drs. C.C. Staal is directeur bij KPMG Management Services. Hij volgde de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers en kijkt er tevreden op terug:

Oud-cursist Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers‘De leergang biedt een mooie wisselwerking tussen theorie en praktijk. Prima inhoudelijke discussie over actuele issues in het aanbestedingsrecht. Chris Jansen en zijn team weten die op inspirerende wijze te begeleiden. Het examen dwingt tot focus, en het diploma is de kers op de taart!’


Levendige interactie geeft verdere verdieping

Mevr. I. Vink is Inkoopadviseur bij Procurance Procurement Services. Zij volgde de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers en heeft haar inzicht vergroot:
IngeVinkKlein

'De leergang geeft een actuele en gedegen juridische ondergrond en is tegelijk erg praktisch van karakter. Deze combinatie is voor mijn dagelijkse praktijk bij relaties van Procurance zeer waardevol. Zelf heb ik door de leergang mijn inzicht in het aanbestedingsrecht verder vergroot. Ik kan nu makkelijker een goed onderbouwd beeld vormen, voor ik eventueel een beroep doe op een aanbestedingsjurist. De levendige interactie met inkoop-collega’s tijdens de colleges geeft verdere verdieping. Bijzonder ook, dat zulke toch soms taaie materie interessant wordt gemaakt: een groot compliment aan de inspirerende docenten. Alles bij elkaar is deze leergang een aanrader!'

Opmerkingen van oud-cursisten van de leergang aanbestedingsrecht voor inkopers voorjaar 2017:
"De opgedane kennis is zeer goed toe te passen, je leert waar je ’t kan terugvinden".

"Ik vond de koppeling tussen praktijk en theorie heel waardevol. Daarnaast vond ik voorbeelden van collega cursisten prettig, omdat ik zelf nog weinig werkervaring heb met betrekking tot aanbesteden".

"Goede voorbeelden, veel ruimte om problematiek te bespreken. Kennis is in praktijk heel goed toepasbaar."

Praktisch & contact

StartDe leergang start op woensdag 13 maart 2019. Let op: deze groep zit vol. U kunt zich wel al aanmelden voor de leergang die van start gaat najaar 2019.
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam
Programma collegeochtenden09.00 – 09.30 uur: ontvangst met koffie en thee
09.30 – 11.00 uur: college
11.00 – 11.15 uur: pauze
11.15 – 12.45 uur: vervolg college
PlanningBekijk de planning voorjaar 2019 met data en onderwerpen. De docenten worden binnenkort bekend gemaakt.
Docenten en cursusleiderEen overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang verschijnt binnenkort op deze pagina.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers
PrijsAlumnikorting leergangen€ 3.580,- (prijs 2019) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.
ExamenHet examen zal bestaan uit het uitwerken van een casus met een aantal vragen. Deze vragen kunt u thuis beantwoorden en vervolgens digitaal inleveren. U heeft hiervoor twee dagen de tijd. Het examen wordt opgesteld en beoordeeld door prof. mr. Chris Jansen.
DiplomaU rondt de leergang af door een examen te maken. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van het examen wordt €150,- in rekening gebracht.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
BrochureIn onze brochure leest u meer over de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
Gerelateerd aanbod
Masterclasses Aanbestedingsrecht, 4x per jaar
Cursus Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen en inkopers, dinsdag 11 december 2018
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers, NIEUW
Veelgestelde vragen    
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.