Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

Didactische werkvorm: hoe gaat u aan de slag?


In drie maanden krijgt u de theorie van het aanbestedingsrecht aangeboden in acht colleges. U sluit de leergang af met een schriftelijk examen, waarbij u in twee werkdagen een casus met examenvragen uitwerkt. 

De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over recente rechtspraak, een Europese richtlijn of over praktijkervaringen met (vermeende) bevoorrechting van gegadigden boven anderen. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.