Opleiding Bouwen aan veilige wijken

Afb Bouwen aan veilige wijken

Actiegericht je weg vinden in een kluwen van actoren en netwerken

ButtonTeamplayBinnen wijken spelen problemen op het snijvlak van openbare orde, zorg en sociale samenhang. Denk aan personen met verward gedrag, daklozen, verslaafden, conflicten tussen buren en problematische jongeren. De politie, gemeente en het zorgdomein hebben hierin een belangrijke taak en werken daarbij samen met vele publieke en private partijen. Bouwen aan veilige, sociale en veerkrachtige wijken lukt niet zonder goede netwerken op lokaal niveau. Bij veiligheid gaat het niet alleen om het tegengaan van criminaliteit en het bestrijden van wanorde. Veiligheid ontstaat ook door het werken aan vertrouwen, sociale samenhang en herstel bij het oplossen van conflicten. Tijdens deze nieuwe opleiding wordt aandacht besteed aan sociale veiligheid in de vorm van zorgzaamheid, verbondenheid en saamhorigheid.

Voor wie is deze opleiding?
Je bent een ervaren professional bij politie, gemeente, hulpverlening of maatschappelijke organisatie en betrokken bij de aanpak van lokale problemen. Je weet dat samenwerking tussen professionals en met burgers nodig is. Maar soms zijn er situaties dat je even niet meer weet hoe je verder komt. Daarom gaan we tijdens de opleiding aan de slag met informele team play met als doel om de samenwerking op constructieve manier te verbeteren. Maar alleen door dit steeds in de praktijk uit te proberen en daarop te reflecteren kun je dit concept uitwerken en toepassen in jouw eigen werksituatie. Deze opleiding combineert deze twee: een platform voor ervaringsuitwisseling rond eigen acties én inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.


Meer informatie over de inhoud van de opleiding, praktische informatie en het programma.