Opleidingspunten

Erkenningen

Bij de betreffende cursussen en leergangen staat aangegeven welke beroepsorganisaties punten toekennen aan de cursus en het aantal punten.
Voor welke beroepsorganisatie kan ik opleidingspunten in het kader van mijn permanente educatie halen? 

1. Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
2. KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders)
3. KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
4. MfN (Mediators Federatie Nederland, voorheen NMI)

Vakbekwaamheid rechtsbijstandadvocaat
Onderstaande cursussen op het gebied van personen- en familierecht, jeugdrecht en vreemdelingenrecht, komen in aanmerking voor advocaten in het kader van het onderhouden van hun vakbekwaamheid als rechtsbijstandadvocaat bij de Raad.
Kinderbeschermingsrecht op donderdag 18 mei van 12.30 - 17.30 uur NIEUW 
- Actualiteiten jeugd(straf)recht, gesloten jeugdhulp en jeugd ggz op dinsdag 4 juli van 12.30-17.30 uur
- Cursus Bestuurs- en migratierecht: De Afdeling Bestuursrechtspraak gaat om! op dinsdag 7 februari 2017 van 13.30 - 17.15 uur.

Wilt u meer informatie over de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad? Kijk op: www.rvr.org
      
Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO)
De VU Law Academy biedt cursussen en leergangen aan die in aanmerking komen voor het onderhouden van de vakbekwaamheid van wetgevingsjuristen en overheidsjuristen: het zogeheten PWO (Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen). Bij een cursus / of leergang staat het aantal te behalen opleidingspunten. Uw leidinggevende beslist uiteindelijk of deze opleidingspunten daadwerkelijk worden toegekend voor de cursus/leergang die u hebt gevolgd. Wij adviseren u om dit op voorhand bij uw leidinggevende na te vragen.

Masterclasses aanbestedingsrecht (15 maart, 21 juni, 20 september, 6 december 2017)      

Leergangen voorjaar 2017
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen (start 6 maart 2017, punten: 38 PO NOvA/38 PWO)
Leergang Arbeidsrecht (start 26 januari 2017, punten: 49 PO NOvA)
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht (start 16 mei 2017, punten: 18 PO NOvA)
Leergang Intellectueel Eigendomsrecht (start 6 maart 2017, punten: 18 PO NOvA)
Leergang M&A, law, finance, skills (start 6 april 2017, punten: 53 PO NOvA)
Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief (start: 7 maart 2017, punten: 27 PO NOvA)
Leergang Verbintenissenrecht (start: 16 mei 2017, punten: 18 PO NOvA)