Opleidingspunten

Erkenningen

Bij de betreffende cursussen en leergangen staat aangegeven welke beroepsorganisaties punten toekennen aan de cursus en het aantal opleidingspunten.

Voor welke beroepsorganisatie kan ik opleidingspunten in het kader van mijn permanente educatie halen? 
1. Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
2. KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders)
3. KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
4. MfN (Mediators Federatie Nederland, voorheen NMI)
5. Register Belastingadviseurs (RB)
6. Vereniging van Pensioenrecht Juristen (VvPJ)

Vakbekwaamheid rechtsbijstandadvocaat
Een aantal van onze cursussen op het gebied van migratierecht, personen- en familierecht en strafrecht komt in aanmerking voor advocaten in het kader van het onderhouden van hun vakbekwaamheid als rechtsbijstandadvocaat bij de Raad.
Wilt u meer informatie over de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad? Kijk op: www.rvr.org
      
Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO)
De VU Law Academy biedt cursussen en leergangen aan die in aanmerking komen voor het onderhouden van de vakbekwaamheid van wetgevingsjuristen en overheidsjuristen: het zogeheten PWO (Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen). Bij een cursus of leergang staat het aantal te behalen opleidingspunten. Uw leidinggevende beslist uiteindelijk of deze opleidingspunten daadwerkelijk worden toegekend voor de cursus/leergang die u hebt gevolgd. Wij adviseren u om dit op voorhand bij uw leidinggevende na te vragen.