Staats- en bestuursrecht

staats_en_bestuurrecht

Op zoek naar een bepaald thema?

Op zoek naar een incompany cursus of opleiding? De docenten verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het staats- en bestuursrecht, publiekrecht, wetgevingsbeleid, gemeenterecht, onderwijsrecht, ambtenarenrecht, bouwrecht en kerleijk recht. Zij kunnen u en uw medewerkers inzicht verschaffen in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Op basis van onderstaande expertises of een combinatie hiervan kunnen wij een cursus vormgeven die aansluit bij uw vraag.
Heeft u interesse, of bent u op zoek naar meer informatie?
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend advies met Ireen Schouten via i.schouten@vu.nl of tel. 020 598 6255.
 

Staats - en bestuursrecht

Expertisegebied
Docent(en)
Algemene wet bestuursrechtprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Besluitbegrip en rechterlijke competentieverdelingprof. mr. Frank van Ommeren
mr. dr. Pim Huisman
Bestuurlijke bevoegdheden burgemeester
prof. mr. Jon Schilder,mr. Mandy van Rooij
Bestuurlijke handhaving: toezicht, herstelsancties en bestraffende sanctiesprof. dr. Richard Neerhof
Bestuursstrafrecht
mr. Mandy van Rooij
Certificering, accreditatie en normalisatie in relatie tot het publiekrechtprof. dr. Richard Neerhof
Gemeentelijke verordeningenprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Gemeenterechtprof. mr. Sjoerd Zijlstra,prof. mr. Jon Schilder
Grens publiek- en privaatrechtelijk overheidshandelen

prof. mr. Frank van Ommeren
mr. dr. Pim Huisman
Interbestuurlijk toezichtprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Law and Governance-benadering in het rechtprof. mr. Frank van Ommeren
Mandaat en delegatieprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Ministeriële verantwoordelijkheidprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Overheidsorganisatierechtprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Personenvervoerswetgeving  
mr. Mandy van Rooij
Regelgevende bevoegdheid gemeenteraadprof. mr. Jon Schilder
Toezicht en handhaving
mr. Mandy van Rooij
Verzelfstandiging en privatiseringprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Wetgevingskwaliteitprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Wetgevingstechniekprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Zelfstandige bestuursorganenprof. mr. Sjoerd Zijlstra

Publiekrecht

Expertisegebied
Docent
Rechtsstaatprof. dr. Bart van Klink
Wetgevingsvraagstukkenprof. dr. Bart van Klink

Wetgevingsbeleid

Expertisegebied
Docent
Wetgevingsinstrumenten en zelfregulering prof. mr. Frank van Ommeren

Gemeenterecht

Expertisegebied
Docent
Bestuurlijke bevoegdheden burgemeester prof. mr. Jon Schilder
Regelgevende bevoegdheid gemeenteraadprof. mr. Jon Schilder

Openbare orderecht

Expertisegebied
Docent
Drank- en horecawetgeving
mr. Mandy van Rooij
Evenementenbeleid
mr. Mandy van Rooij
Private partijen en openbare ordemr. Mandy van Rooij
Toezicht publiek toegankelijke plaatsen, 174 Gemeentewetmr. Mandy van Rooij
Voetbalwetmr. Mandy van Rooij

Onderwijsrecht

Expertisegebied
Docent
Onderwijsrecht en -beleid
prof. mr. Miek Laemers
prof. dr. Renée van Schoonhoven
Schoolkeuzevrijheid
prof. mr. Miek Laemers
Wet- en regelgeving, bestuur en beheer van
het beroepsonderwijs
prof. dr. Renée van Schoonhoven


Bouwrecht

Expertisegebied
Docent
Publiekrechtelijk bouwrechtprof. dr. Richard Neerhof
Totstandkoming en uitvoering van geïntegreerde bouwcontracten op basis van de UAVgc 2005prof. mr. Chris Jansen

Kerkelijk recht

Expertisegebied
Docent
Ecclesiologisch Jansenismeprof. mr. Jan Hallebeek
Kerkelijk rechtprof. mr. Jan Hallebeek