Arbeidsrecht & Pensioenrecht

arbeidsrecht_socialezekerheidsrecht

Op zoek naar een bepaald thema?

Op zoek naar een incompany cursus of opleiding? De docenten verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Zij kunnen u en uw medewerkers inzicht verschaffen in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Op basis van onderstaande expertises of een combinatie hiervan kunnen wij een cursus vormgeven die aansluit bij uw vraag.
Heeft u interesse, of bent u op zoek naar meer informatie?
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend advies met Ireen Schouten via i.schouten@vu.nl of tel. 020 598 6255.
 

Arbeidsrecht

Expertisegebied  
Docent(en)
Arbeidsongeschikte werknemermr. dr. Lucy van den Berg
prof. mr. Willemijn Roozendaal
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd                        prof. mr. Willem Bouwens
Arbeidstijden, vakantie en verlofprof. mr. Willemijn Roozendaal
Arbeidsverplichtingen bijstandsgerechtigdemr. dr. Anja Eleveld
Flexibele arbeidsrelaties, in het bijzonder ZZP'ers        mr. dr. Lucy van den Berg
Gelijke behandelingprof. mr. Willemijn Roozendaal
mr. dr. Anja Eleveld
prof. dr. Erik Lutjens
Grensoverschreidende arbeid en uitvoering
prof. dr. Erik Lutjens
Grondrechtenprof. mr. Willemijn Roozendaal
Ontslag(proces)recht

prof. mr. Willem Bouwens 
mr. dr. Vivian Bij de Vaate
Personele werkingssfeermr. dr. Lucy van den Berg
Privacy
prof. mr. Willemijn Roozendaal
Recht op collectieve actiemr. Robert Hoekstra
Zieke werknemer in de arbeidsrelatie

prof. mr. Willemijn Roozendaal
mr. dr. Lucy van den Berg

Pensioenrecht

Expertisegebied  
Docent(en)
Fiscaal pensioenrecht
prof. mr. Herman Kapelle
Mededingingsrecht
prof. dr. Erik Lutjens
Overgang van onderneming
prof. dr. Erik Lutjens
Pensioenontslagprof. dr. Erik Lutjens
Pensioenwetprof. dr. Erik Lutjens
Toekomstdebatprof. dr. Erik Lutjens
Toezichtsrechtprof. dr. Erik Lutjens
Verjaring pensioenvorderingen
prof. dr. Erik Lutjens
Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen
prof. dr. Erik Lutjens

Sociale zekerheidsrecht

Expertisegebied
Docent
Personele werkingssfeermr. dr. Lucy van den Berg
Veranderingen in het socialezekerheidsrecht
(in het bijzonder de levensloopregeling)
mr. dr. Anja Eleveld
Werkloosheidswet
prof. mr. Willem Bouwens
WIAprof. mr. Willemijn Roozendaal
Ziektewet
prof. mr. Willemijn Roozendaal