Ontmoet de docenten verbonden aan de VU Law Academy

Docenten Straf(proces)recht

Marjolein Cupidomr. dr. Marjolein Cupido
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: internationaal strafrecht • strafrechtsvergelijking • materieel strafrecht • rechtsvinding


 

Joke Hartedr. Joke Harte
Functie: universitair hoofddocent
Expertisegebieden: risicotaxatie • de relatie tussen psychopathologie en geweld • de strafrechtelijke afdoening van geweld door psychiatrische patiënten • psychiatrie in detentie • het effect van (forensisch psychiatrische) interventies
 

Robert Jansen 2019 200x200 versie 2mr. Robert Jansen
Functie: docent/onderzoeker
Expertisegebieden: materieel strafrecht • strafprocesrecht • strafuitsluitingsgronden • deelnemingsvormen

 
 

Linda Kesteloomr. Linda Kesteloo
Functie: docent/onderzoeker
Expertisegebieden: straf(proces)recht • strafrechtsvergelijking • betrouwbaarheid van getuigen.

 
 

Sonja Meijermr. dr. Sonja Meijer
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: strafrecht • strafprocesrecht • sanctierecht • penitentiair recht
 
 
  

Klaas Rozemondmr. dr. Klaas Rozemond
Functie: universitair hoofddocent
Expertisegebieden: internationaal en Europees strafrecht • leerstukken van het materiële strafrecht • bijzondere delicten van het materiële strafrecht
 
 
 

Lonneke Stevensprof. mr. Lonneke Stevens
Functie: universitair hoofddocent
Expertisegebieden: zwijgrecht en verklaringsvrijheid van de verdachte; bijstand bij verhoor • bewijswaardering en betrouwbaarheid van bewijs • de invloed van psychische stoornis op subjectieve bestanddelen opzet en voorbedachte raad
 


Bas de Wildemr. dr. Bas de Wildeempty
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: strafrechtelijk bewijsrecht • mensenrechten en strafrecht • bewijsminimumregels • recht getuigen te ondervragen