Ontmoet de docenten verbonden aan de VU Law Academy

Pim Huisman mr. dr. Pim Huisman
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: besluitbegrip en rechterlijke competentieverdeling • grens publiek- en privaatrechtelijk overheidshandelen • twee-wegenleervraagstukken • openbare zakenrecht • bevoegdhedenovereenkomsten • fiscale vaststellingsovereenkomsten • overheidscontract en rechtsbescherming • aansprakelijkheid 

No Photo100x100 mr. dr. Rik Mellenbergh
Functie: universitair hoofddocent
Expertisegebieden: goederenrecht • ondernemingsrecht • effectenrecht • (internationaal) contrachtenrecht • financiering, o.a. van bedrijfsovernames • M&A contracten en financieringscontrachten • zekerheidsrechten en andere thema's binnen het goederenrecht
  

Richard Neerhofprof. dr. Richard Neerhof
Functie: universitair hoofddocent
Expertisegebieden: overheidsaansprakelijkheidsrecht • algemeen bestuursrecht • bestuursprocesrecht • reguleringsvraagstukken • bouwrecht • certificering, accreditatie en normalisatie in relatie tot het publiekrecht • schadevergoeding bij onrechtmatige overheidshandelen • nadeelcompensatie • bestuurlijke handhaving • publiekrechtelijk bouwrecht

Frank van Ommerenprof. mr. Frank van Ommeren
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: staats- en bestuursrecht • overheidsprivaatrecht • overheidscontractenrecht • algemeen bestuursrecht • wetgevingsvraagstukken • institutioneel en politiek staatsrecht

 

Jon Schilder prof. mr. Jon Schilder
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: staats- en bestuursrecht • openbare-orderecht • gemeenterecht • grondrechten • bestuurlijke bevoegdheden burgemeester • regelgevende bevoegdheid gemeenteraad

 

Sjoerd Zijlstraprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: staats- en bestuursrecht • wetgevingskwaliteit • wetgevingstechniek • overheidsorganisatierecht • ministeriële verantwoordelijkheid • mandaat en delegatie • interbestuurlijk toezicht • verzelfstandiging en privatisering • zelfstandige bestuursorganen • gemeenterecht • gemeentelijke verordeningen • Algemene wet bestuursrecht • bestuursprocesrecht