Ontmoet de docenten verbonden aan de VU Law Academy

Lieke Coenraadprof. mr. Lieke Coenraad
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: bewijsrecht in familiezaken • procespositie minderjarige in familiezaken • verhuisproblematiek • burgerlijk procesrecht • mediation
  
   

Geeske Ruitenbergdr. mr. Geeske Ruitenberg
Functie: senior onderzoeker
Expertisegebieden: personen- en familierecht • jeugdrecht internationale kinderontvoering