Ontmoet de docenten verbonden aan de VU Law Academy

DOCENTEN ONDERNEMINGSRECHT


No Photo100x100prof. mr. Jaap Bellingwout
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: vennootschapsbelasting • dividendbelasting • internationaal belastingrecht • Europees belastingrecht • fusies • splitsingen • interne reorganisaties • zetelverplaatsing • financiering • financiële producten • zetelverplaatsing van rechtspersonen
 

Bernadette van Leeuwen mr. dr. Bernadette van Leeuwen
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: bestuurdersaansprakelijkheid (intern rechtsvergelijkend: bestuursrecht en strafrecht) • comparative company law • ondernemingsrecht (voor legals en non-legals) • juridische aspecten van compliance
  
 

No Photo100x100 mr. dr. Rik Mellenbergh
Functie: universitair hoofddocent
Expertisegebieden: goederenrecht • ondernemingsrecht • effectenrecht • (internationaal) contrachtenrecht • financiering, o.a. van bedrijfsovernames • M&A contracten en financieringscontrachten • zekerheidsrechten en andere thema's binnen het goederenrecht