prof. mr. Jan Hallebeek


FunctieHoogleraar Europese rechtsgeschiedenis, Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis bij de Vrije Universiteit 
Andere functies 
 • raadsheer–plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch  
 • senior onderzoeker onderzoeksschool Ius Commune
Rechtsgebieden
 • rechtsgeschiedenis 
 • verbintenissenrecht 
 • kerkelijk recht (verhouding kerk en staat)
Bijzondere expertisen
 • Romeins recht (vermogensrecht) 
 • geschiedenis canoniek recht 
 • geschiedenis privaatrecht 
 • middeleeuwse rechtswetenschap 
 • juridische paleografie (Middeleeuwen) 
 • receptie van het Romeinse recht 
 • vroegmoderne scholastiek 
 • codificatie van het privaatrecht 
 • ecclesiologisch jansenisme
 • kerkelijk recht 
 • verbintenissenrecht
Wetenschappelijke ervaring & docentervaring
 • Romeins recht en rechtsgeschiedenis (vanaf 1938) 
 • rechtsfilosofie (5 jaar) 
 • canoniek recht (Oud–Katholiek Seminarie, 27 jaar) 
 • Moot Court/oefenrechtbank (10 jaar) 
 • gastdocent/visiting professor: aan University of Cape Town (1992, 2002, 2007), University of Pretoria (1992, 2002, 2007), University of Colombo (2002), Sri Lanka Law College (2000), Universiteit van Bern (2011) en Universiteit van Valencia (2013)
Doelgroepen
 • juristen die een historische verdieping willen van hun kennis van het privaatrecht 
 • historici die zich willen toeleggen op de geschiedenis van het recht of van de rechtswetenschap
Cursus    
Incompany cursus Verdieping verbintenissenrecht in historisch perspectief
Contact
Wilt u deze docent uitnodigen voor uw incompanyvraag, of heeft u vragen over welke cursussen zij kunnen verzorgen? Neem dan contact op met:
Ireen Schouten new
Ireen Schouten
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255

Wilt u de docent benaderen voor andere zaken niet, gerelateerd aan incompany cursussen, dan kunt u gebruik maken van de VU personenzoeker en de contactgegevens gebruiken die u daar aantreft.