prof. mr. Frank van Ommeren

Frank van Ommeren

Functie    Hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder publiek- private rechtsbetrekkingen bij de Vrije Universiteit
Andere functies
 • programmaleider VU-onderzoeksprogramma Public Contracts: Law and Governance
 • vaste AB-annotator voor de civiele jurisprudentie van de HR 
 • voormalig coördinerend raadadviseur Directie Wetgeving Ministerie van Justitie
Rechtsgebieden
 • overheidsprivaatrecht 
 • overheidscontractenrecht 
 • algemeen bestuursrecht 
 • wetgevingsvraagstukken 
 • institutioneel en politiek staatsrecht
Bijzondere expertisen
 • grens publiek- en privaatrechtelijk overheidshandelen (bestuursrecht, overheidsprivaatrecht) 
 • twee-wegenleervraagstukken (overheidsprivaatrecht) 
 • bevoegdhedenovereenkomsten (overheidscontractenrecht) 
 • besluitbegrip en rechterlijke competentieverdeling (bestuursrecht) 
 • wetgevingsinstrumenten en zelfregulering (wetgevingsbeleid) 
 • betekenis democratische rechtsstaat (rechtsvergelijking)  
 • Law and Governance-benadering in het recht   
Wetenschappelijke ervaring & docentervaring
 • algemeen bestuursrecht (25 jaar - basis, verdiepend en specialisatie) zowel regulier als postacademisch 
 • overheidsprivaatrecht (25 jaar - basis, verdiepend en specialisatie) zowel regulier als postacademisch  
 • wetgeving en wetgevingsbeleid (15 jaar - basis, verdiepend en specialisatie) zowel regulier als postacademisch
Doelgroepen
 • overheidsjuristen 
 • wetgevingsjuristen 
 • advocaten en andere juridisch adviseurs 
 • bedrijfsjuristen 
 • leden van de rechterlijke macht
Cursussen    
Incompany cursus Overheidscontractenrecht
Incompany cursus Overheid en Privaatrecht: algemeen