Ontmoet de docenten verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Docenten Contractenrecht


Sjoerd Bakkermr. dr. Sjoerd Bakker
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: contractenrecht • aansprakelijkheidsrecht • precontractuele fase • onvoorziene omstandigheden • open normen in het vermogensrecht • remedies bij niet-nakoming • onrechtmatige daad en gevaarzetting • zorgplichten in het vermogensrecht
 

Pim Huismanmr. dr. Pim Huisman
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: besluitbegrip en rechterlijke competentieverdeling • grens publiek- en privaatrechtelijk overheidshandelen • twee-wegenleervraagstukken • openbare zakenrecht • bevoegdhedenovereenkomsten • fiscale vaststellingsovereenkomsten • overheidscontract en rechtsbescherming • aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluitvorming c.s.
 

Chris Jansenprof. mr. Chris Jansen
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: precontractuele onderhandelingen • totstandkoming van overeenkomsten  • aanbestedingsprocedures • verbintenissenrecht • contractenrecht • totstandkoming en uitvoering van geïntegreerde bouwcontracten

Frank van Ommerenprof. mr. Frank van Ommeren
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: overheidsprivaatrecht • overheidscontractenrecht • algemeen bestuursrecht • wetgevingsvraagstukken • institutioneel en politiek staatsrecht
 
 

Martien Schaubmr. dr. Martien Schaub
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: juridische aspecten van elektronische handel • online consumentenovereenkomsten • doorwerking van EU-recht in het Nederlandse verbintenissenrecht • wilsgebreken • algemene voorwaarden