Ontmoet de docenten verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Docenten Arbeidsrecht en Pensioenrecht


Lucy van den Bergmr. dr. Lucy van den Berg
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: personele werkingssfeer van het arbeidsrecht en sociale-zekerheidsrecht • flexibele arbeidsrelaties, in het bijzonder zzp’ers • de zieke werknemer • de arbeidsongeschikte werknemer
 
 

Vivian bij de Vaatemr. dr. Vivian Bij de Vaate
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: ontslagrecht • ontslagprocesrecht • individuele aspecten van het arbeidsrecht • sociale zekerheidsrecht
  
  
  

Willem Bouwensprof. mr. Willem Bouwens
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd • ontslagrecht • werkloosheidswet
  
 
 

Anja Eleveldmr. dr. Anja Eleveld
Functie: universitair docent
Expertisegebieden:  Europees arbeidsrecht • Europees sociale zekerheidsrecht • Participatiewet • Wet arbeid en zorg
  
  
 

Herman kapelleprof. mr. Herman Kapelle
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: fiscaal pensioenrecht
 
 
 
 

prof. dr. mr. Erik Lutjensprof. dr. mr. Erik Lutjens
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: pensioenrecht • arbeidsrecht • EU-recht • gelijke behandeling • grensoverschrijdende arbeid en uitvoering • mededingingsrecht • overgang van onderneming • pensioenontslag • pensioenwet • toekomstdebat • toezichtsrecht  • verjaring pensioenvorderingen • verplichte bedrijfstakpensioenfondsen


Willemijn Roozendaalprof. mr. Willemijn Roozendaal
Functie: bijzonder hoogleraar / universitair hoofddocent
Expertisegebieden: Ziektewet • Werkloosheidswet • WIA • zieke werknemer in de arbeidsrelatie • grondrechten • gelijke behandeling • privacy • arbeidstijden, vakantie en verlof