Ontmoet de docenten verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Docenten Aanbestedingsrecht


Chris Jansenprof. mr. Chris Jansen
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: precontractuele onderhandelingen • totstandkoming van overeenkomsten  • aanbestedingsprocedures • verbintenissenrecht • contractenrecht • totstandkoming en uitvoering van geïntegreerde bouwcontracten

Sophie_Prent_150x150mr. Sophie Prent
Functie: docent/onderzoeker
Expertisegebieden: aanbestedingsrecht • verbintenissenrecht • aanbestedingsprocedures