Ontmoet de docenten verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Docenten Aanbestedingsrecht


Chris Jansenprof. mr. Chris Jansen
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: precontractuele onderhandelingen • totstandkoming van overeenkomsten  • aanbestedingsprocedures • verbintenissenrecht • contractenrecht • totstandkoming en uitvoering van geïntegreerde bouwcontracten

Francis Gilliganmr. Frances Gilligan LL.M
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: legal English • Anglo-Americans recht • international contract drafting in English • rechtsvergelijking

 

No Photo100x100mr. Sophie Prent
Functie: docent/onderzoeker
Expertisegebieden: aanbestedingsrecht • verbintenissenrecht • aanbestedingsprocedures
 
 
 

No Photo100x100mr. Myrthe Vogel
Functie: docent/onderzoeker
Expertisegebieden: aanbestedingsrecht • goederenrecht • verbintenissenrecht