Incompany cursus De integrale organisatie en handhaving van evenementen

Het aantal evenementen dat jaarlijks in Nederland georganiseerd wordt, groeit al jaren en is naast de reguliere horeca een populaire vorm van vrijetijdsbesteding geworden. De cursus richt zich op de juridische aspecten van de organisatie van publieksevenementen, zowel grootschalig als kleinschalig van aard. Ten eerste rijzen bestuursrechtelijke vragen, omtrent de vergunningverlening en de mogelijkheden die de burgemeester en de gemeente hebben voor de regulering van het evenement, voor aanvang en tijdens het evenement. 

Daarnaast is het voor een goed begrip van de regulering van de orde en veiligheid bij evenementen noodzakelijk om ook kennis en inzicht te hebben in de juridische verantwoordelijkheden en instrumenten die de evenementenorganisaties hebben om de veiligheid bij hun evenement te waarborgen.

Ten slotte komt aan de orde hoe de bestuursrechtelijke regulering zich verhoudt de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bezoekers van evenementen, de evenementenorganisaties en de gemeenten. Het Monstertruckdrama is Haaksbergen (2013) is één van de voorbeelden waarbij te zien is hoe de verschillende rechtsgebieden samenhangen.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de ontwikkeling en stand van zaken van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie met betrekking tot de organisatie van publieksevenementen problematiseren en beter doorgronden. Zij hebben inzicht verkregen in het integrale karakter van de regulering van de veiligheid bij evenementen. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken bij de inrichting van een (privaat) veiligheidsbeleid ten behoeve van het evenement zelf, in de procedure van vergunningverlening vooraf en bij eventuele aansprakelijkstelling achteraf.  

Docenten               Mr. Mandy van Rooij, Universitair docent en onderzoeker bij de Vrije Universiteit
Omvang cursus3 college-ruren
Niveau
  • Basis: geen basiskennis of werkervaring op dit specifieke terrein noodzakelijk, deelnemers hebben de theorie niet of zeer beperkt bestudeerd, willen goede kennismaking
  • Verdieping: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk, één tot drie jaar werkervaring en bekendheid met rechtsgebied, hebben de theorie al bestudeerd, zoeken verdieping van bestaande kennis en ervaring
Didactische aanpakBespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie, onderlinge discussie, gezamenlijke behandeling van specifieke vragen. 
Het is nadrukkelijk de bedoeling om verder te gaan dan een inventarisatie van de huidige mogelijkheden en ook problematische cases te bespreken en te bediscussiëren om bloot te leggen waar de juridische dilemma’s liggen op dit terrein en welke oplossingen het recht kan bieden. Bij voorkeur worden deze cases ontleend aan de praktijk van de deelnemers.
Deelnemersaantal  Maximaal 15
Datum en locatieIn overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van staats- en bestuursrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255