Incompany cursus Verdieping verbintenissenrecht in historisch perspectief

In de cursus wordt ingegaan op de historische wortels van het betreffende leerstuk in de gemeenschappelijke rechtscultuur van continentaal Europa tot aan de vooravond van de codificaties (ius commune). Vervolgens wordt bezien welke keuzes de nationale wetgever in Nederland en in de ons omringende landen heeft gemaakt. Tenslotte komen recente ontwikkelingen aan de orde en de ideeën die er leven omtrent de regeling van het betreffende leerstuk in een toekomstig geharmoniseerd Europees privaatrecht.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de deelnemer aan de hand van het behandelde leerstuk beargumenteren waarom er samenhang of juist geen samenhang bestaat tussen de verschillende West-Europese rechtsstel­sels en welke de obstakels zijn die zich voordoen bij een streven naar harmonisatie van het verbintenissenrecht op Europees niveau.

Docenten                
Prof. mr. Jan Hallebeek, hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer–plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch .
Omvang cursus
4 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis van het Nederlandse verbintenissenrecht is gewenst.
Didactische aanpakDe cursus bestaat uit hoorcolleges waarin de historische ontwikkeling van het thema in grote lijnen wordt geschetst en werkcolleges waarin historisch tekstmateriaal (in vertaling) wordt gelezen en geanalyseerd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het tekstmateriaal van te voren hebben bestudeerd.
Deelnemersaantal  
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van rechtstheorie- en filosofie.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255