Incompany cursus Verhuisproblematiek na scheiding: conflictpreventie en conflictoplossing

In deze cursus staat het voorkomen en oplossen van conflicten over verhuizing met kinderen na scheiding centraal. Het aantal procedures over deze zaken neemt de laatste jaren sterk toe, onder invloed van de normen van het gezamenlijk gezag en van een gelijkwaardige verzorging en opvoeding. Voor rechters die beslissingen moeten nemen in verhuiszaken is het balanceren tussen het bieden van rechtszekerheid enerzijds en het leveren van maatwerk anderzijds. In de cursus zal worden ingegaan op de kaders die de Hoge Raad sinds 2008 biedt voor het oplossen van geschillen in verhuiszaken. Ook de toepassing van deze vaste rechtspraak van de Hoge Raad door feitenrechters en de lijn die in de feitenrechtspraak te ontdekken valt, komen aan orde. Voorts worden de aanbevelingen van de Raad van Europa in de in 2015 aangenomen Recommendationonpreventing and resolving disputes on child relocation behandeld. In de cursus is voorts aandacht voor de gendergevoeligheid van de verhuisproblematiek, nu het doorgaans moeders zijn die (willen) verhuizen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de procespositie van de kinderen die bij de (voorgenomen) verhuizing betrokken zijn.

Leerdoelen

Na deze cursus zijn de volgende doelen behaald:

  • cursisten hebben kennis van en inzicht in het Nederlandse recht over verhuizing met kinderen na scheiding
  • cursisten kunnen het Nederlandse recht over verhuizing met kinderen na scheiding op adequate wijze toepassen in familiezaken
  • cursisten hebben kennis van en inzicht in de aanbevelingen van de Recommendation onpreventing and resolving disputes on child relocation
  • cursisten kunnen de aanbevelingen van de Recommendation onpreventing and resolving disputes on child relocation toepassen in familiezaken     
Docenten                 
Prof. mr. Lieke Coenraad, Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpak Interactief college waarin relevante regelgeving en actuele jurisprudentie centraal staan en uitdrukkelijk ook kritisch beschouwd zullen worden. Daarbij is ook ruimte en aandacht voor vragen en gevallen uit de eigen praktijk van de cursisten. 
Deelnemersaantal   
Maximaal 25
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van personen- en familierecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met: 

Ireen Schouten new

Ireen Schouten 
Opleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255