Incompany cursus De precontractuele fase en het afbreken van onderhandelingen/onderhandelen met een voorbehoud


Het leerstuk van afbreken van onderhandelingen is complex en weerbarstig. Talloze vragen doemen daarbij op, zoals: bestaat de "tweede fase" van Plas/Valburg nog en, zo ja, wat is de grondslag voor een eventuele schadevergoeding? Kunnen onvoorziene omstandigheden invloed hebben op de onaanvaardbaarheid van het afbreken en in welke mate zijn de gerechtvaardigde belangen van de afbrekende partij van belang? Hoe kan de aansprakelijkheid voor het afbreken van onderhandelingen worden beperkt? Op deze en andere vragen wordt in de cursus uitgebreid ingegaan.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft de cursist een helder en actueel beeld van de precontractuele fase en het afbreken van onderhandelingen, weet hij/zij hoe een argumentatie in het kader van deze leerstukken wordt opgebouwd en heeft hij/zij meer inzicht in de wijze waarop de rechter deze leerstukken toepast.

Docent                
Mr. dr. Sjoerd Bakker, universitair docent privaatrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam, zelfstandig jurist en voormalig advocaat bij Houthoff Buruma.
Omvang cursus
2 tot 3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakTijdens de cursus wordt niet – zoals vaak gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die regelgeving en jurisprudentie te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken.
Deelnemersaantal  
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van contractenrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:
 

Ireen Schouten newIreen Schouten 
Oopleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255