Incompany cursus Algemene Voorwaarden


Na deze cursus bent u weer helemaal up to date waar het de ontwik-kelingen op het gebied van algemene voorwaarden van het afgelopen jaar betreft. Aan de orde komen, na een bondige bespreking van de kernbegrippen en de ontwikkelingsgang van het leerstuk van algemene voorwaarden, recente uitspraken van de Hoge Raad op dit gebied. Tevens zal, waar zinvol en mogelijk, recente literatuur en wetgeving op dit gebied worden besproken. Aan de orde komen vragen als: wanneer is er sprake van “battle of forms” en hoe is daarmee om te gaan? Moeten algemene voorwaarden altijd ter hand moeten worden gesteld (informatieplicht)? Wanneer moet de rechter ambtshalve een oordeel geven over de vraag of een beding oneerlijk is?  Hoe dienen algemene voorwaarden te worden uitgelegd? Wanneer kun je algemene voorwaarden vernietigen en hoe doe je dit? Wat zijn de gevolgen als er meerdere sets algemene voorwaarden tegelijkertijd op een contract van toepassing zijn?

Leerdoelen
Na deze cursus bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken op het gebied van algemene voorwaarden en de relevante ontwikkelingen in rechtspraak, wet en literatuur.

Docent                
Mr. dr. Sjoerd Bakker, universitair docent privaatrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam, zelfstandig jurist en voormalig advocaat bij Houthoff Buruma.
Omvang cursus
2 tot 3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakTijdens de cursus wordt niet – zoals vaak gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die regelgeving en jurisprudentie te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken.
Deelnemersaantal  
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van contractenrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:
 

Ireen Schouten newIreen Schouten 
Oopleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255