Incompany cursus Inleiding in het aanbestedingsrecht

In deze cursus wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • wanneer is sprake van een ‘aanbesteding’ (en wanneer niet)? 
 • hoe verloopt een inkoop- en aanbestedingsproces op hoofdlijnen? 
 • welke belangen staan daarbij op het spel en hoe zouden dien belangen als gevolg van de organisatie van het inkoop- en aanbestedingsproces onder druk kunnen komen te staan? 
 • welke van die belangen probeert het aanbestedingsrecht te dienen en waar gaat aanbestedingsrecht (dus) in de kern over? 
 • wat zijn de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht? 
 • in welke rechtsbronnen vinden we die beginselen en hun uitwerking in nadere regels terug?
 • welke entiteiten zijn onder welke omstandigheden in beginsel aanbestedingsplichtig?
 • welke overeenkomsten moeten deze entiteiten aanbesteden (en wanneer moet dat)?
 • gesteld dat er een verplichting tot aanbesteden bestaat, hoe moet het inkoop- en aanbestedingsproces dan vervolgens worden voorbereid, ingericht en afgewikkeld?
 • gesteld dat er géén verplichting tot aanbesteden bestaat maar er toch vrijwillig wordt aanbesteed, welke regels gelden er dan nog?


Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus weten de deelnemers:

 • wat een aanbesteding is, hoe een inkoop- en aanbestedingsproces op hoofdlijnen verloopt, welke belangen daarmee zijn gemoeid en waarom de markt van overheidsopdrachten (dus) is gereguleerd
 • wat de inhoud en functie van de beginselen van aanbestedingsrecht zijn en wat de Europese en nationale rechtsbronnen zijn waarin deze beginselen zijn uitgewerkt
 • op hoofdlijnen welke entiteiten in beginsel aanbestedingsplichtig zijn, welke overeenkomsten zij in welke gevallen moeten aanbesteden en hoe zij dat moeten doen.

Docenten                 
Prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.
Omvang cursus
3 college-uren
Niveau
Basis: geen basiskennis of werkervaring op dit specifieke terrein noodzakelijk, deelnemers hebben de theorie niet of zeer beperkt bestudeerd en willen een goede kennismaking.
Didactische aanpak Lezing (hoorcollege) met de mogelijkheid tot het tussentijds stellen van vragen en/of discussie na afloop.
Deelnemersaantal  
15-40
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van aanbestedingsrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten newIreen Schouten 
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255