Incompany cursus Herziening van de Aanbestedingswet 2012

In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012 naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, gerangschikt naar de volgende thema’s: 

 • publiek-publieke samenwerking
 • nieuw regime voor voormalige 2B-diensten (sociale en andere specifieke diensten)
 • regulering van concessies
 • marktconsultatie
 • mogelijkheid tot het stellen van eisen aan de levenscyclus
 • mogelijkheid tot het eisen van een keurmerk; 
 • nieuw gunningscriterium laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit en gewijzigde emvi-terminologie
 • uitbreiding toepassingsmogelijkheden concurrentiegerichte dialoog en mededingingsprocedure met onderhandeling
 • innovatiepartnerschap
 • mogelijkheid tot het uitsluiten van ondernemers op basis van prestaties uit het verleden
 • mogelijkheid om af te zien van uitsluiting indien ondernemer betrouwbaarheid kan aantonen;
 • maatregelen in verband met voorkomen integriteitsissues
 • wezenlijke wijziging van de opdracht

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kan de cursist de naar aanleiding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen belangrijkste gewijzigde bepalingen opsommen, toelichten en hanteren.

Docenten                 
Prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.
Omvang cursus
3 college-uren
Niveau
Verdieping: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk (één tot drie jaar).
Didactische aanpak Lezing (hoorcollege) met de mogelijkheid tot het tussentijds stellen van vragen.
Deelnemersaantal  
15-40
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van aanbestedingsrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten newIreen Schouten
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255