Incompany cursus Capita Selecta aanbestedingsrecht voor specialisten

In deze cursus komen specifieke thema’s en leerstukken binnen het aanbestedingsrecht aan de orde. De keuze van de thema’s en leerstukken geschiedt in overleg met de aanvrager van de cursus. De cursus heeft niet primair tot doel de met betrekking tot die thema’s en leerstukken relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie te inventariseren. Het doel is nadrukkelijk om de rechtsontwikkeling met betrekking tot de betreffende thema’s en leerstukken te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken. Het uiteindelijke doel is om de richtingen waarin het aanbestedingsrecht – of de praktijk – zich wel en niet zou moeten ontwikkelen, te duiden.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kan de cursist de rechtsontwikkeling met betrekking tot specifieke thema’s en leerstukken van het aanbestedingsrecht beschrijven, toelichten en problematiseren.

Docenten                 
Prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.
Omvang cursus
3 college-uren
Niveau
Specialisatie: gedegen juridische kennis en werkervaring op het terrein van het aanbestedingsrecht is noodzakelijk. Deelnemers zijn geïnteresseerd in rechtsontwikkeling en zoeken verdere specialisatie.
Didactische aanpak Lezing (hoorcollege) in combinatie met interactieve discussie op basis van door deelnemers ingebrachte vraagstukken en casus.
Deelnemersaantal  
15-25
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van aanbestedingsrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:


Ireen Schouten newIreen Schouten 
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255