Incompany cursus Actualiteiten aanbestedingsrecht

In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste actuele Europese en nationale ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en de jurisprudentie op het terrein van het aanbestedingsrecht, gerangschikt naar de volgende thema’s:

 • schending van een eventuele aanbestedingsplicht (aanbestedingsplichtige diensten en  aanbestedingsplichtige overeenkomsten)
 • gebondenheid aan beginselen van aanbestedingsrecht in beperkt gereguleerde overheidsaanbestedingen (afdelingen 1.2.3 en 1.2.4 Aw 2012)
 • gebondenheid aan de beginselen van aanbestedingsrecht in private aanbestedingen (‘KLM/CCC’)
 • uitleg van door de aanbesteder gestelde (vermeend) onduidelijke eisen en criteria (‘Succhi di Frutta’)
 • klachtplicht van de gegadigde/inschrijver in het geval van door de aanbesteder gemaakte procedurefouten (‘Grossmann’)
 • proportionaliteitsbeginsel
 • schending van wettelijke verplichtingen die niet op de beginselen van aanbestedingsrecht zijn gebaseerd (art. 1.4 lid 2; art. 1.5; art. 1.6; art. 2.114 Aw 2012)
 • herstel en/of wijzigingen van aanmeldingen (als gegadigde) en inschrijvingen (‘SAG’)
 • strategische, manipulatieve, irreële en abnormaal lage inschrijvingen
 • wezenlijke wijzigingen (‘Pressetext’)
 • aspecten van rechtsbescherming
 • wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht
Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kan de cursist aanbestedingsrechtelijke vraagstukken beantwoorden in overeenstemming met de actuele stand van het recht.
Docenten                 
Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag en vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Omvang cursus
3 college-uren
Niveau
Verdieping: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk (één tot drie jaar)
Didactische aanpakLezing (hoorcollege) met de mogelijkheid tot het tussentijds stellen van vragen.
Deelnemersaantal  
15-40
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van aanbestedingsrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten newIreen Schouten
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255