Actualiteitenlezingen Pensioenrecht

Banner boeken

Schrijf u in voor de Actualiteiten lezingen pensioenrecht
De VU Law Academy en het Expertisecentrum Pensioenrecht aan de VU organiseren jaarlijks een serie van 4 lezingen over de meest actuele ontwikkelingen binnen het pensioenrecht. In elke lezing voeren gerenommeerde sprekers het woord. Het doel van de lezingen is het inventariseren, verkennen en bekritiseren van de juridische aspecten daarbij inbegrepen de fiscale invalshoek rondom pensioenen. Het Expertisecentrum Pensioenrecht heeft een lange traditie van het organiseren van pensioenlezingen. Tijdens deze lezingen worden actuele pensioenonderwerpen van de praktische en juridische kant belicht. Tijdens de lezingen is er ruimte voor interactie; vragen kunnen worden voorgelegd aan de sprekers en de zaal. De 4 lezingen worden als jaarprogramma gepresenteerd, maar het volgen van afzonderlijke lezingen is ook mogelijk.

Lezing I - 29 maart 
Wijziging pensioenregelingen
De vraag hoe een pensioenregeling gewijzigd kan worden, blijft een actueel en juridisch belangrijk onderwerp. Wanneer is er een zwaarwichtig belang. De rol van ondernemingsraad. De binding een statuten en reglementen. De overdracht van de wijzigingsbevoegdheid aan een pensioenfonds. De binding van werkgever aan een wijziging in de uitvoeringsovereenkomst of van de pensioenuitvoerder aan een wijziging van de pensioenovereenkomst. Onderwerpen te over om te bediscussieren.
Docenten:
mr. Albert van Marwijk Kooy, advocaat bij Van Doorne 
prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht Vrij Universiteit

Lezing II - 28 juni
Annotaties op rechtspraak
Actuele onderwerpen uit de rechtspraak wordt uitgediept en becommentarieerd. Zij gaan daarbij in op de vraag of de uitspraken aansluiting bij de (pensioen)wetgeving en zullen praktische gevolgen en aandachtspunten bespreken.
Docenten:
Hans Breuker, hoofd Pensioenadvies TKP
mr. Bas Degelink, advocaat bij DLA Piper
mr. Edwin Schop, Flexisgroep
mr. Wim Thijssen, advocaat bij Pensioenadvocaten.nl en promovendus bij Expertisecentrum Pensioenrecht

Lezing III - 27 september 2017
Toekomst pensioenstelsel, solidariteit, gelijke behandeling en eigendomsrechten
De drie-eenheid solidariteit, gelijke behandeling en eigendom speelt als een juridische rode draad door het debat over de toekomst van het pensioenstelsel. In deze lezing zullen de juridische lijnen worden besproken, (on)mogelijkheden worden geduid en gevolgen geanalyseerd.
Docenten:
mr. Monique van der Poel, onderzoeker bij Expertisecentrum Pensioenrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
dr. Ingrid Leijten, LL.M. universitair docent, Universiteit Leiden 

Lezing IV - 6 december 2017
Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen: over werkingssferen, premiebetaling en vrijstelling
De verplichte deelneming gaat gepaard met handhavings- en vrijstellingsvragen. Bij handhaving gaat het om punten als werkingssfeer, bewijslast, verschuiven van werkzaamheden en premiebetaling over het verleden. Bij vrijstellingen gaat het om het recht op en de voorwaarden waaronder een vrijstelling verkregen kan worden.
Docenten:
Derya Akbiyik-Gunaydin, manager Pensioen Stichting Pensioenfonds Achmea
mr. Ruud Derksen, advocaat KienhuisHoving
Susan Oomens, pensioenjurist bij Actor

Prijs (2017) 
De lezingen zijn los van elkaar te volgen.

Per lezing: € 230,-
Prijs per 4 lezingen: € 820,-

VvPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht: per lezing: € 205,-
VvPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht: voor 4 lezingen: € 745,-

Pensioen netwerk groep cursusLeden van de Pensioen Netwerk Groep (PNG): per lezing: € 215,-
Leden van de Pensioen Netwerk Groep (PNG): voor 4 lezingen: € 800,-
Wilt u op het inschrijfformulier aangeven dat u lid bent van de PNG?

Alle prijzen zijn inclusief consumpties, borrel en materiaal.

(De genoemde prijzen zijn niet in combinatie met andere kortingen.)

Doelgroep
Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy. 

Opleidinspunten NoVa-2 klein logo
NOvA 2 PO punten per lezing
VvPJ: 2 punten per lezing


Inschrijven
U kunt zich voor elke lezing afzonderlijk inschrijven, maar ook voor meerdere of alle lezingen. Voor inschrijven klik hier. Wilt u bij uw inschrijving duidelijk aangeven of u VvPJ lid bent of huidige cursist Leergang Pensioenrecht. 

"De VU Law Academy organiseert vier pensioenlezingen per jaar. Sinds de afronding van de Leergang Pensioenrecht (CPL/CPC) aan de VU in oktober 2007 heb ik alle lezingen Pensioenrecht gevolgd. Het is vooral een ideale manier om efficiënt, deskundig en plezierig op de hoogte te worden gebracht van de laatste en de meest belangrijke ontwikkelingen in pensioenland. De sprekers komen bijna uitsluitend uit de pensioenpraktijk. Doorgaans vullen twee of drie sprekers met min of meer gerelateerde onderwerpen de studiemiddag. Na iedere spreker én aan het einde van de middag is alle ruimte voor discussie met sprekers en andere toehoorders. De prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend en de organisatie door de VU is prima. Bovendien is de bijeenkomst uitstekend geschikt voor het onderhouden van contacten met andere pensioenfanaten en oud-studiegenoten. Kom eens luisteren en meepraten!"

Drs. Paul P. Alvers CPC (Secretaris Ombudsman Pensioenen)