Masterclasses Aanbestedingsrecht

Beoordeling 2016 studiedagen 8,2Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht?
In 2018 organiseert de VU Law Academy een viertal actuele Masterclasses aanbestedingsrecht. In deze masterclasses verdiept u zich in thema's die op dat moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Aan het einde van elke bijeenkomst kunt u de ontwikkeling en stand van zaken van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie met betrekking tot de genoemde thema’s problematiseren en beter doorgronden. Op basis daarvan kunt u in uw dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische inkoop- en aanbestedingsvraagstukken.

De vier masterclasses worden gehouden bij de Vrije Universiteit Amsterdam (zuidas):
Alle masterclasses zijn van 13.30 tot 17.00 uur. De volgende data en thema's staan gepland:

 • woensdag 14 maart 2018: Masterclass Aanbestedingsrecht I - Inbesteden en samenwerking tussen overheidsdiensten bij de inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten.
 • woensdag 20 juni 2018: Masterclass Aanbestedingsrecht II - De mededingingsprocedure met onderhandeling.
 • woensdag 26 september 2018: Masterclass Aanbestedingsrecht III - Beoordelen en herstellen van fouten in inschrijvingen.
 • woensdag 28 november 2018: Masterclass Aanbestedingsrecht IV - Wezenlijke wijzigingen.

  Foto testimonial studiemiddag aanbestedingsrecht
  Nieuwe inzichten tijdens leerzame middag, deze zijn goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk, een echte aanrader!

  'Na de leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers gevolgd te hebben, had ik de behoefte aan een verdiepingsslag. Deze heb ik gevonden in de vorm van de aanvullende masterclasses, waarbij actuele onderwerpen worden uitgediept. Tijdens de dialoog van professor Chris Jansen waren nieuwe inzichten vanuit de collegezaal ingebracht, hierdoor ontstonden nieuwe uitgangspunten. Deze zijn goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk, een echte aanrader!'
  - senior aanbestedingsspecialist Karin Reitsma. 
   


Tijdens de masterclasses staan thema’s centraal die op dit moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Tijdens deze masterclasses wordt niet – zoals vaak te doen gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die wet- en regelgeving te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de studiebijeenkomsten bij te betrekken. Het uiteindelijke doel om de richtingen waarin het recht zich wel en niet zou moeten ontwikkelingen, te duiden.

De inhoudelijke coördinatie is in handen van prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt en voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en mr. Sophie Prent, docent-onderzoeker verbonden aan het CPC aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast zullen er bijdragen worden geleverd door onderzoekers van het CPC en door experts uit de advocatuur en de inkoop- en aanbestedingspraktijk. 

Prof. mr. C.E.C. Jansen
'Ik vind het ontzettend stimulerend om samen met de deelnemers aan de masterclasses "out of the box” te kunnen sparren over de (wenselijke) inhoud van regels en over de vraag hoe die regels zouden moeten worden toegepast.'
- prof. mr. Chris Janse
n
    

2 PWO punten            NoVa-2 klein logo

Voor wie?
De masterclasses zijn bedoeld voor advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze middag op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze masterclasses? Neem dan eerst contact op met de VU Law Academy. Voor deelname aan deze masterclass is het van belang dat u reeds beschikt over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht. De masterclasses sluiten goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.

Waardering
In 2017 beoordeelden de deelnemers de bijeenkomsten gemiddeld met een 8,2.

Programma
13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00-16.30 uur: College
16.30-17.00 uur: Borrel
    
Punten
NOvA 2 PO
2 PWO - Door het volgen van deze middagen kunt u 2 PWO-punten behalen (per middag). Deze masterclasses zijn ook bedoeld voor wetgevings- en overheidsjuristen. Meer informatie over de toekenning van de opleidingspunten.

Prijs 2018 
€ 220,- per masterclass
€ 800,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 80,- korting)

Bent u cursist bij de cursus Actualiteiten Aanbestedingsrecht en/of alumni van de Leergang Aanbestedingsrecht (juristen en inkopers)?
Dan profiteert u van het speciale tarief:

€ 200,- per masterclass
€ 750,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 50,- korting)
(De genoemde prijzen zijn niet in combinatie met andere kortingen.)

Inschrijven
U kunt zich wel al voor 1 of meerdere masterclasses inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier.

Prikkelende academische middag. 'De masterclass wordt door Chris Jansen en zijn team op een prikkelende academische wijze begeleid. Juist de interactie tussen de theorie en de praktijkvoorbeelden van de verschillende deelnemers zet je aan het nadenken. Deelname aan de masterclass is een echte aanrader!' - Joyce Mohan, directeur/eigenaar Acquisto B.V.