Symposium 'De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'

Bannerbeeld congres aanbestedingsrecht 2018

Middagsymposium vrijdag 26 januari 2018, 13.00-17.30 uur

De inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten is de afgelopen decennia in toenemende mate gereguleerd in het aanbestedingsrecht. Mede in het licht van recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927 en ABRvS 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:994) wordt inmiddels ook ten aanzien van andere schaarse rechten (zoals concessies, vergunningen en subsidies, maar ook (grond)eigendoms- en gebruiksrechten) nagedacht over de eventuele relevantie van het aanbestedingsrecht voor de verdeling door de overheid van deze andere schaarse rechten.

Naar aanleiding van deze recente ontwikkeling – die zich ook elders in de Europese Unie voordoet – organiseert het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) op donderdagmiddag 25 en vrijdagochtend 26 januari 2018 een besloten internationale expert meeting. Aansluitend organiseert de VU Law Academy in samenwerking met het CPC een openbaar symposium op vrijdagmiddag 26 januari 2018 van 13.00 tot 17.30 uur.

Opleidingspunten

NoVa-3 verkleindNOvA 3 PO            

Kosten en inschrijving

De kosten voor deelname aan het middagsymposium bedragen € 275,-.
Ga hier naar het online aanmeldingsformulier.

De vraag die tijdens dit middagsymposium centraal staat is: in hoeverre moet de overheid bij de verdeling van andere schaarse rechten rekening houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht? Deze vraag valt uiteen in de volgende deelvragen:
 • Doelstellingen en inrichting van een verdelingsproces: in hoeverre is de inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten feitelijk bezien (on)vergelijkbaar met de competitieve verdeling van andere schaarse rechten?
 • In hoeverre dient de overheid in het kader van de verdeling van andere schaarse rechten competitieruimte te creëren?
 • Hoe dienen de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit te worden geoperationaliseerd in het kader van het ontwerp en de uitvoering van andere verdelingsprocedures die betrekking hebben op andere schaarse rechten?
 • Hoe zou een coherent systeem van rechtsbescherming er uit kunnen zien?
 • (Hoe) moet er de komende jaren regie worden gevoerd op dit terrein?
   
Het middagsymposium zal worden ingeleid met een keynote van professor Sue Arrowsmith, verbonden aan de Universiteit van Nottingham en internationaal erkend als dé expert op het gebied van het aanbestedingsrecht. Andere sprekers die inmiddels hun medewerking hebben toegezegd, zijn:
 • Marleen Botman (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen en universitair docent staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Annemarie Drahmann (advocaat Stibbe en universitair docent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden)
 • Chris Jansen (hoogleraar privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts)
 • Frank van Ommeren (hoogleraar staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Willemien den Ouden (hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden)
 • Jaap van Rijn van Alkemade (wetgevingsjurist Ministerie van Justitie en Veiligheid)
 • Rob Widdershoven (hoogleraar Europees bestuursrecht Universiteit Utrecht en staatraad advocaat-generaal)
 • Jaap Wieland (jurist Raad van State, directie Bestuursrechtspraak)
 • Johan Wolswinkel (universitair hoofddocent Tilburg Law School)

Het middagsymposium (vrijdag 26 januari 2018) start om 13.00 uur met een lunch en de gelegenheid tot een ‘meet & greet’ met o.a. professor Sue Arrowsmith (Nottingham) en andere buitenlandse experts die hebben deelgenomen aan de internationale expert meeting die plaatsvindt voorafgaande aan het openbare middagsymposium. Het inhoudelijke programma start om 14.00 uur en duurt tot 17.30 uur, waarna een borrel zal worden geserveerd.  

13.00 uur: ontvangst met lunch
‘Meet & greet’ met. o.a. Sue Arrowsmith (Nottingham) en andere buitenlandse experts op het terrein van het aanbestedingsrecht en de competitieve verdeling van schaarse rechten door de overheid

14.00 uur: welkom en opening door Frank van Ommeren.

14.10 uur: keynote van Sue Arrowsmith.

14.30 uur: thema 1 – Doelstellingen en inrichting van een verdelingsproces: in hoeverre is de inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten feitelijk bezien (on)vergelijkbaar met de competitieve verdeling van andere schaarse rechten, zoals concessies, vergunningen, subsidies en eigendoms- en gebruiksrechten? Chris Jansen (inleider) en Willemien den Ouden (referent).

15.00 uur: thema 2 – In hoeverre dient de overheid in het kader van de verdeling van andere schaarse rechten competitieruimte te creëren? Rob Widdershoven (inleider) en Jaap Wieland (referent).

15.30 uur: pauze met koffie en thee.

15.45 uur: thema 3 – Hoe dienen de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit te worden geoperationaliseerd in het kader van het ontwerp en de uitvoering van verdelingsprocedures die betrekking hebben op andere schaarse rechten? Johan Wolswinkel (inleider) en Annemarie Drahmann (referent).

16.15 uur: thema 4 – Hoe zou een coherent systeem van rechtsbescherming er uit kunnen zien? Jaap van Rijn van Alkemade (inleider) en Marleen Botman (referent).

16.45 uur: paneldiscussie –  (Hoe) moet er de komende jaren regie worden gevoerd op dit terrein? Frank van Ommeren (discussieleider) en overige sprekers (panelleden).

17.20 uur: slotwoord door Chris Jansen.

17.30 uur: borrel