Actualiteitenlezingen Arbeidsrecht


Beoordeling 2016 lezingen 8,0Wilt u zich verder verdiepen op het gebied van arbeidsrecht en weer helemaal op de hoogte raken van alle actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied?
P
rof. Willemijn Roozendaal heet u van harte welkom op de VU voor een jaarlijkse serie van drie bijeenkomsten 'Actualiteiten Arbeidsrecht'. De onderwerpen worden vastgesteld aan de hand van actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Daarbij zal het nieuwe ontslagrecht natuurlijk sterk in de belangstelling staan, maar ook het individuele en collectieve arbeidsrecht wordt op de voet gevolgd. Elke bijeenkomst wordt verzorgd door twee coryfeeën uit de wetenschap en de praktijk van het arbeidsrecht. Zij praten u in een bijeenkomst van drie uur bij en nodigen u uit voor discussie als de stof zich daarvoor leent.

Actualiteitenlezingen Arbeidsrecht 2017
Om optimaal op de actualiteiten in te spelen wordt de inhoud van de lezingen in 2017 nog vastgesteld.
Alle lezingen zijn van 13.30 tot 17.00 uur. De data kunt u alvast vrijhouden in uw agenda:

  • donderdag 20 april 2017: Ontslagrecht met o.a. mr. dr. Vivian bij de Vaate
  • donderdag 1 juni 2017: Flexibele arbeidsrelaties met o.a. mr. dr. Lucy van den Berg
  • donderdag 12 oktober 2017:  Reorganisaties en overnames (sprekers binnenkort bekend)
Prijs (2017) 
€ 220,- per lezing
€ 600,- voor de volledige actualiteitenreeks van 3 lezingen (€ 60,- korting)

Bent u cursist of alumni van de Leergang arbeidsrecht?
Dan profiteert u van het speciale tarief:

€ 200,- per lezing
€ 560,- voor de volledige actualiteitenreeks van 3 lezingen (€ 40,- korting)

De lezingen zijn los van elkaar te volgen.
Alle prijzen zijn inclusief consumpties, borrel en documentatiemateriaal.
(De genoemde prijzen zijn niet in combinatie met andere kortingen.)

Voor wie?

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, PZ- en HRM medewerkers, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy. 
NOvA PO 2Opleidinspunten
NOvA 2 PO punten per lezing.

Inschrijven
U kunt zich voor elke lezing afzonderlijk inschrijven, maar ook voor meerdere of alle lezingen.
Inschrijven. Wilt u op het inschrijfformulier aangeven of u een oud cursist van de leergang arbeidsrecht bent?