Masterclass Aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten

Dinsdag 10 september 2019 - Masterclass aanbestedingsrecht III

Thema: Aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten


Het gunnen van overheidsopdrachten op basis van laagste levenscycluskosten is één van de mogelijkheden die de Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU aan aanbestedende diensten biedt opdat zij kunnen voldoen aan hun verplichting om bij die gunning gebruik te maken van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving. Deze mogelijkheid is geïmplementeerd in de Aanbestedingswet in de artikelen 2.114 t/m 2.115a Aw 2012. De gedachte is dat er gegund wordt aan de partij wiens product – kort door de bocht – gedurende zijn levensloop de minst nadelige effecten heeft op het milieu. Het toepassen van dit gunningscriterium in aanbestedingsprocedures lijkt een voor de hand liggende manier om als aanbestedende dienst bij te dragen aan het realiseren van duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Toch is het zo, aldus Versteeg aan het slot van zijn recente Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht ‘dat levenscycluskosten nog niet als enig gunningscriterium wordt gebruikt en als subgunningscriterium nog maar zeer beperkt.’

Tijdens deze masterclass zal allereerst worden uiteengezet wat ‘aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten’ nu eigenlijk inhoudt. Enerzijds zal het juridisch kader worden geschetst waarbinnen dat mogelijk is, anderzijds zal de methode van de levenscyclusanalyse uiteen worden gezet. Aan de hand van zo’n analyse kan worden bepaald wat de effecten zijn op het milieu van een bepaald product en wanneer deze optreden. Ook zullen eventuele juridische en praktische belemmeringen voor het toepassen van levenscycluskosten als gunningscriterium of subgunningscriterium in kaart worden gebracht.

Aan het einde van deze masterclass kunnen de deelnemers de juridische merites en de systematiek van het ‘aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten’ beter problematiseren en doorgronden. Ook zullen de deelnemers meer inzicht hebben gekregen in de methoden die er zijn om de impact van een product op het milieu te berekenen. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken die betrekking hebben op ‘aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten’. Meer in het bijzonder zullen zij antwoord kunnen geven op onder andere de volgende vragen:

-    In welke gevallen en op welke wijzen kan levenscycluskosten – hetzij als zelfstandig gunningscriterium, hetzij als subgunningscriterium in het kader van het criterium van de beste prijs-kwaliteitverhouding – worden gebruikt?

-    Wat zijn de mogelijk juridische en praktische belemmeringen voor aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten? En, is daar een oplossing voor te bedenken?

Volgende masterclass: donderdag 28 november 2019.

Programma13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00-17.00 uur: Masterclass
17.00-17.30 uur: Borrel
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt en voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE).
Sprekers
Ir. Lonneke de Graaff, werkzaam bij CE Delft als senior onderzoeker/adviseur en themaleider Duurzaam Inkopen.
Mr. Daan Versteeg, werkzaam bij Rozemond Advocaten als specialist in civiel bouwrecht en aanbestedingsrecht. 
DatumDinsdag 10 september 2019.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht en andere juridische beroepsbeoefenaars die regelmatig te maken krijgen met aanbestedingsrechtelijke kwesties en die willen weten wat de actuele Europese en nationale ontwikkelingen zijn op het terrein van het aanbestedingsrecht.
De masterclass is ook goed toegankelijk voor inkopers die hetzij op operationeel niveau hetzij op beleidsniveau ervaring hebben met de aanbesteding van (overheids)opdrachten voor diensten, leveringen en werken en die meer willen weten over actuele juridische ontwikkelingen op dat terrein.
Daarnaast is de masterclass ook toegankelijk voor anderen, die door opleiding of werkervaring deze middag op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze masterclasses? Neem dan eerst contact op met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (redelijke basiskennis vereist)
Deelnemers aan de masterclass beschikken reeds over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht. Zij zijn op zoek naar verdere verdieping van hun kennis met betrekking tot de aanbestedingsrechtelijke aspecten. De masterclass sluit goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
PrijsReguliere prijs:
€ 225,- (geen btw) per masterclass
€ 810,- (geen btw) voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 90,- korting)

Alumni van de Leergang Aanbestedingsrecht (juristen en inkopers) krijgen korting op de masterclasses:
€ 205,- (geen btw) per masterclass
€ 765,- (geen btw) voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 55,- korting)
PuntenNOvA 2 PO NoVa-2 klein logo
 

2 PWO PWO logo 2
InschrijvenGa hier naar het inschrijfformulier.
Gerelateerd aanbodLeergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Masterclass aanbestedingsrecht III (dinsdag 10 september 2019)
Masterclass aanbestedingsrecht IV (donderdag 28 november 2019)
Actualiteitencursus contractenrecht (maandag 9 december 2019)
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten