Masterclass aanbestedingsrecht II - VOL -

donderdag 13 juni 2019

Thema: doorschakelen naar een onderhandelingsprocedure na een ‘mislukte’ aanbesteding


Wanneer een aanbestedende dienst bij een openbare of niet-openbare procedure uitsluitend onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen heeft ontvangen, kan de aanbestedende dienst ervoor kiezen om ‘door te schakelen’ naar hetzij de concurrentiegerichte dialoog (zie art. 2.28 lid 1 sub b Aw 2012), hetzij de mededingingsprocedure met onderhandeling (zie art. 2.30 lid 1 Aw 2012). In de regel lijkt de mededingingsprocedure met onderhandeling in dit geval dan de meest geëigende ‘doorstartprocedure’ te zijn. Belangrijke onderdelen van art. 2.28 Aw zijn vervolgens onverkort van toepassing op die procedure (zie art. 2.30 lid 2 Aw).

Over de interpretatie van de toepassingsmodaliteiten en de verschillende begrippen die in art. 2.28 Aw 2012 worden gebruikt, bestaat zowel in de praktijk als in de theorie veel onduidelijkheid.

Zo worden in artikel 2.28 lid 3 en lid 4 Aw 2012 een aantal gevallen genoemd waarin ‘in ieder geval’ sprake is van een respectievelijk ‘onregelmatige’ en ‘onaanvaardbare’ inschrijving. Het gebruik van de woorden ‘in ieder geval’ impliceert dat er ook nog andere gevallen denkbaar zijn, welke zijn dat? En hoe moeten beide begrippen precies worden afgebakend, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van ‘geen of geen geschikte inschrijvingen’, zoals bedoeld in art. 2.32 lid 1 sub a jo. lid 2 sub a Aw 2012? In dat laatste geval kan een aanbestedende dienst zelfs doorschakelen naar de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Een andere vraag in dit verband is in hoeverre voor de invulling van deze begrippen aansluiting kan worden gezocht bij het regime dat gold onder Richtlijn 2004/18/EU (oud)?

Verder hoeft de aanbestedende dienst, wanneer hij doorschakelt naar de mededingingsprocedure met onderhandelingen dit niet altijd aan te kondigen. De voorwaarden hiervoor staan genoemd in artikel 2.28 lid 2 Aw 2012. Maar ook hier kan er weer gediscussieerd worden over de vraag wat deze voorwaarden precies inhouden? Wanneer voldoet een inschrijving bijvoorbeeld aan de ‘formele eisen’ van een aanbestedingsprocedure zoals bedoeld in artikel 2.28 lid 2 sub b Aw 2012?

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van onduidelijkheden die bestaan met betrekking tot de mogelijkheden voor een aanbestedende dienst om na een ‘mislukte’ aanbesteding een doorstart te maken met behulp van een alternatieve aanbestedingsprocedure. Er is dan ook alle aanleiding om tijdens een masterclass dit onderwerp eens tegen het licht te houden. Dat stelt de deelnemers hopelijk in staat in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot deze materie. Meer in het bijzonder kunnen zij na deze masterclass antwoord geven op onder meer de volgende vragen:

  • Wat maakt een inschrijving ‘onregelmatig’ dan wel ‘onaanvaardbaar’ in de zin van art. 2.28 lid 1 sub b Aw 2012, mede gelet op de uitwerking van deze begrippen in de leden 3 en 4 van dat artikel?
  • Hoe moeten ‘onregelmatige’ dan wel ‘onaanvaardbare’ inschrijvingen worden afgebakend, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van ‘geen of geen geschikte inschrijvingen’, zoals bedoeld in art. 2.32 lid 1 sub a jo. lid 2 sub a Aw 2012, aangezien een aanbestedende dienst in het laatste geval zelfs zou kunnen doorschakelen naar de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?
  • In welke gevallen is bij het toepassen van de mededingingsprocedure na een mislukte aanbesteding een aankondiging vereist en in welke gevallen hoeft dit niet?
De gedachtewisseling wordt tijdens deze masterclass gemodereerd door prof. mr. Chris Jansen en mr. Sophie Prent.

 
Data en thema's volgende masterclasses:

Programma13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00-16.30 uur: College
16.30-17.00 uur: Borrel
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt en voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)
Mr. Sophie Prent, docent en onderzoeker verbonden aan het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DatumDonderdag 13 juni 2019.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze masterclass op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (redelijke basiskennis vereist)
Deelnemers aan de masterclass beschikken reeds over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht en zijn op zoek naar verdere verdieping van hun kennis. De masterclass sluit goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
Prijs€ 225,- per masterclass
€ 810,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 80,- korting)

Bent u alumni van de Leergang Aanbestedingsrecht (juristen en inkopers)?
Dan profiteert u van het speciale tarief:

€ 205,- per masterclass
€ 765,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 50,- korting)
PuntenNOvA 2 PONoVa-2 klein logo
2 PWO
InschrijvenGa hier naar het inschrijfformulier. (De cursus is volgeboekt)
Gerelateerde cursussen/leergangen- Actualiteiten aanbestedingsrecht 26 juni 2019
- Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen